Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tillsammans för Svenljunga

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna har enats om att bilda majoritet i Svenljunga kommun under mandatperioden 2019-2022. Vi samverkar för skolan, tryggheten, klimatet och miljön.

Kommunalråd och vice kommunalråd

Det införs en andra kommunalrådspost, vice kommunalråd. Stefan Carlsson (S) blir kommunalråd, Eva Johansson (C) blir vice kommunalråd. Oppositionsråd har inte tillsatts än.

Plattform för samarbete

Vi är överens om att:

  • Under mandatperioden lägga gemensamma budgetar som ger stabila förutsättningar för kommunens verksamheter.
  • Fördela de politiska förtroende uppdragen så alla de fem samverkande partierna får mesta möjliga insyn och delaktighet.
  • Samarbetet bygger på ömsesidig respekt och tillit till varandra. Vi vill varandras väl och tar gemensamt ansvar för de politiska besluten.
  • Alla fem partierna ska gynnas av samarbetet och ges massmedialt utrymme.

Vårt politiska arbete 2019-2022

Vi arbetar för att förverkliga vår vision för ”Svenljunga – här finns det godaste livet”. Det innebär att vi genom det politiska arbetet får den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen.

Ekonomi

En stabil ekonomi där skattesatsen ligger still och våra nämnder och styrelser håller budget. Kommunen strävar mot att överskottsmålet närmar sig 2 % för att säkerställa framtida investeringar.

Skolan

Vi presenterar och tar beslut om en ny skolplan med målet att bli Sveriges bästa och inkluderande skolkommun, en trygg skola där resultaten höjs och eleverna når sina kunskapsmål.

Vård och omsorg

Vi vill satsa på trygghet och hälsa genom att erbjuda en välkomnande god vård och omsorg med individen i centrum.

Miljö och klimat

Klimat och miljöarbetet utvecklas i en fossilfri kommun där Agenda 2030 ligger till grund för alla kommunala beslut. Ett ekologiskt och energisnålt Svenljunga skapas där vi använder förnybara resurser som t ex solenergi, bioenergi och ökar antalet miljöfordon.

Tryggheten

Vi vill öka tryggheten i Svenljunga kommun. I skolan genom fler vuxna, på arbetsplatsen genom trygg arbetsmiljö, för äldre genom trygga boenden och i samhället trygghet i trafiken för barn och vuxna och genom fler trygga mötesplatser.

Näringsliv

Svenljunga är en kommun där det ska vara lätt att starta och driva företag. Därför bildar vi en fokusgrupp, som leds av ett kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

 

 

Undertecknad Svenljunga 2018-11-05


För Socialdemokraterna: Stefan Carlsson

För Centerpartiet: Eva Johansson

För Liberalerna: Owe Lundin

För Kristdemokraterna: Fredrik Skott

För Miljöpartiet de Gröna: Marianne Josefsson

Kontakt

Uppdaterad: 06 november 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga