Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Har du fått hem en enkät om oss?

Det är viktigt att du besvarar den för att vi gemensamt ska kunna utvärdera och utveckla vårt arbete. Enkäten som skickades ut under förra veckan till 500 slumpvis utvalda kommuninvånarna handlar om den kommunala tekniken - alltså gator, vägar, parker, vatten och avlopp, sophämtning och avfallshantering.

Årets undersökning är den 10:e omgången sedan 1992. Enkätundersökningen genomförs av Indikator. Vid frågor når du dem på info@indikator.org och telefon 031-730 31 20. 

En postal inbjudan skickas till de slumpvis utvalda kommuninvånarna under vecka 6. Inbjudan innehåller länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät. Frågeformuläret trycks också i form av en 8-sidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Den postala enkäten går ut vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor.

I oktober publicerar SKL (Sveriges kommuner och landsting) den övergripande rapporten, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket.

Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Indikator ansvarar på uppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för genomförandet av undersökningen och sammanställningen av inkomna svar. Indikator är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar med olika metoder för datainsamling så som postala utskick, webb och telefon.

Kontakt

Uppdaterad: 12 februari 2019