Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Utökat rökförbud från 1 juli

Den nya lagen om rökfria miljöer berör många av våra lokaler och platser. Kortfattat betyder det att du som röker ska ta hänsyn där det är mycket folk, ingen annan ska ta in rök och barn ska inte se någon som röker på allmän plats.

rökning förbjuden skylt i trä

Det är sedan 2005 förbjudet att röka inomhus. Vi har dessutom sedan 2012 rökfri arbetstid, vilket innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid (lunchrasten är undantagen) och att rökning inte är tillåtet i närheten till våra entréer, i våra fordon eller på skolgårdsområden.

 

Nytt är att rökförbudet omfattar fler produkter än just tobak. Det blir förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och vattenpipa eller använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning även om de inte innehåller tobak.

 

Från den 1 juli gäller det rökförbud vid allmänna platser och vid entréer till lokaler. Nedan listas ett par exempel på dessa platser:

 • på och vid alla lekplatser
 • utanför kommunhuset
 • utanför biblioteket
 • utanför fritidsgården KV16 ungdomens hus
 • friskvårdsanläggningen Moga Fritid
 • på och utanför skolgårdar och vårdboenden

 

Rökförbudet gäller även här (allmänna platser och vid entréer):

 • på busshållplatser
 • på uteserveringar
 • utanför entréer till rökfria lokaler, till exempel butik, biograf eller frisörsalong.
 • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, till exempel idrottsplatser och idrottsarenor

Mer om rökförbudet

Förbudet mot att röka inomhus kom år 2005, det fanns då en oro om hur det skulle tas emot av allmänheten och krogägare. Det visade sig bli väldigt uppskattat och har inneburit en ökad trivsel och ökad försäljning ute på krogarna.

Hur påverkar rökförbudet mig?

Du som rökare behöver ta hänsyn och följa lagen. Platser där det är förbjudet att röka markeras med tydlig skyltning. Kom ihåg att agera ansvarig även där det är tillåtet att röka: fimpa brandsäkert och du som röker med filter ska sortera detta som plast. 2018 var fimpen vårt största skräpproblem i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Var del av lösningen genom att fimpa rätt.

 

Du som äger eller på annat sätt disponerar en lokal eller plats som omfattas av rökförbudet har ett ansvar för att reglerna följs. Du ska tydligt informera om rökförbudet genom skyltning och du ska vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Om någon trots information och tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (själva avvisningen får endast ske av polis eller ordningsvakter).

Vad är syftet med rökförbudet?

Syftet med det utvidgade rökförbudet är främst:

 • Minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar – generellt.
 • Skydda överkänsliga personer, alltså barn men även personer som blir besvärade av tobaksrök.
 • Öka tillgängligheten på platser utomhus.
 • Minska den sociala exponeringen och på så sätt avnormalisera rökningen för att minska användandet, inte minst bland unga som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.
Kontakt

Uppdaterad: 23 maj 2019