Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rök i spillvattenledningar

Under september och oktober kommer vi att undersöka spill- och dagvattenledningar i Sexdrega. Till detta används teaterrök som skickas genom ledningarna. Röken är helt ofarlig.

Bild av SVApipe

Syftet med detta är att ta reda på var i ledningsnätet det kan finnas så kallad tillskottsvatten, alltså regnvatten. Till detta används teaterrök som skickas genom ledningarna. Röken är helt ofarlig.

 

Arbetet kommer att genomföras under veckorna 37 till 42. Alla abonnenter som är berörda av
undersökningen får information i brevlådan cirka en vecka innan arbetet påbörjas.
Utredningen av ledningsnätet görs i vårt uppdrag av Svapipe AB.

Kontakt

Uppdaterad: 03 september 2019