Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nu är vi mitt i budgetprocessen

Hur bestämmer vi hur pengarna ska fördelas mellan de olika verksamheterna? Det är en lång process som pågår under större delen av året. Processen innebär att förvaltningar och nämnder undersöker sina behov och möjligheter för att sedan ge förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar sitt första beslut i budgetfrågan för 2020 den 11 november 2019.

Som kommun måste vi uppnå ett plusresultat – alltså ha pengar över i slutet av året för att både kunna täcka möjliga underskott från tidigare i år (vilket vi inte behöver göra i år), kunna göra investeringar i framtiden och för att inte skjuta finansieringen av välfärden på framtida generationer. Inför 2019 hade vi planerat för ett överskott på 6,4 miljoner kronor, tyvärr kommer vi inte uppnå detta i år. I nuläget uppnår vi endast ett resultat på +2,4 miljoner kronor. Du kan läsa mer om detta i vårt delårsbokslut.

Vad har hänt innan kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige fattar ett beslut?

Den 11 juni får alla förvaltningar och nämnder information om vilken ram – alltså hur mycket pengar som finns till varje förvaltning. Sedan räknar tjänstepersonerna ut vad som är möjligt att genomföra med denna ram. Därefter informerar tjänstepersonerna sina nämnder och ger ofta några förslag. Ofta är det också så att politikerna i nämnden gemensamt kommer fram till förslag till besparingar eller insatser under mötet.


Det skarpa startskottet är alltså den 22 oktober när alla nämnder presenterar sina förslag till nästa års budget. Det är viktigt att tänka på att alla beslut i nämnder bara är förslag. Vi är en politisk styrd organisation och arbetar därför mycket med transparens – därför kan du även läsa om nämndernas förslag samtidigt som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får reda på dem.


Den 11 november är det dags för kommunstyrelsen att gå igenom och besluta om nämndernas förslag, det slutgiltiga beslutet tas sedan av kommunfullmäktige. På mötet den 25 november tar kommunfullmäktige beslut om budget för 2020. Du är välkommen att vara med kommunfullmäktiges möte i kommunhuset eller kolla på det via vår webbsändning.

Kontakt

Uppdaterad: 25 oktober 2019