Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ombyggnation av korsningen Kindsvägen/Garavaregatan i Svenljunga

Från slutet av november och en bit in i december kommer vi att bygga om korsningen Kindsvägen/Garvaregatan i centrala Svenljunga.

Grävskopa

För att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister kommer vi att bygga ett upphöjt övergångsställe med cykelpassage på Kindsvägen. Samtidigt binder vi ihop cykelstråket i området. För att förbättra sikten kommer även parkeringsplatser norr om övergångsstället att byggas om.


Arbetet beräknas pågå från slutet av november månad och en bit in i december. Detta kommer att innebära att större arbetsfordon trafikerar platsen. Tidvis kommer endast ett körfält att vara öppet och under en period kommer även Kindsvägen vara helt avstängd för genomfartstrafik på berörd sträcka. Vi ber om ert överseende med detta. För fotgängare och cyklister kommer vi att säkra en passage förbi byggplatsen.


Om du har frågor eller synpunkter kring projektet är du välkommen att kontakta vår gatu- och parkingenjör Amanda Öberg, 0325-183 43 eller amanda.oberg@svenljunga.se.

Kontakt

Uppdaterad: 11 november 2019