Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boråsvägen ska byggas om

VA-arbeten på södra delen av Boråsvägen påbörjas vecka 12.

Kommunen ska bygga om Boråsvägen i centrala Svenljunga för att utforma en tryggare och trivsammare trafikmiljö. I första skedet är det VA-arbeten som ska utföras och etableringen inför dessa kommer att påbörjas måndagen den 16 mars. Ombyggnationen beräknas pågå under större delen av året och kommer att innebära störningar för trafiken. Vi ber om överseenden med detta och vill samtidigt passa på att be er att uppmärksamt följa skyltning på plats eller att ta en annan väg om möjligt. Busshållplatsen ”Kommunhuset” på Boråsvägen kommer att flyttas till en plats precis norr om korsningen med Nylännesgatan/Vävaregatan, eftersom denna del av Boråsvägen inte berörs av ombyggnationen i denna etapp. Läs gärna mer om projektet här.

Kontakt

Uppdaterad: 11 mars 2020