Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarlöftet 2020

Denna vecka har medborgarlöftet för 2020 skrivits på. Lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun har valt att skapa ett medborgarlöfte om att fokusera på insatser för att öka tryggheten, samt arbeta för en minskad droganvändning bland ungdomar.

Lokalpolisområdeschef Tomas Jansson och kommunalråd Stefan Carlsson undertecknar medborgarlöftet.

 

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

 

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild i Svenljunga kommun visar på att framförallt ungdomsgrupperingar skapar otrygghet hos invånarna. Det finns en önskan om ökad vuxennärvaro ute i samhället samt behov av en meningsfull fritid för ungdomar.

 

Trygghetsundersökningen som gjordes i kommunen under 2019 visar att kommuninvånarna vill ha en utökad satsning i det narkotikaförebyggande arbetet med ungdomar i fokus.

 

Utifrån invånarnas perspektiv kommer Polisen och kommunen satsa på ett helhetsgrepp för att öka tryggheten samt främja ungdomars hälsa och fritid.

Polisen och kommunen lovar medborgarna följande:

  • Insatser, med fokus på att motverka försäljning av droger och arbeta förebyggande mot ungas droganvändande
  • Aktivt delta på föräldramöten med inriktning på drogförebyggande arbete i syfte att ge föräldrar en ökad kunskap
  • Arbeta med värdegrundsfrågor på Mogaskolans högstadium
  • Introducera och stödja nattvandring
  • Aktivt arbeta för en meningsfull fritid för barn och unga
Kontakt

Uppdaterad: