Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Är du i behov av extra pengar?

Ansök om pengar från sociala samfonden. Fondens syfte är att ge ett extra stöd till i första hand barnfamiljer med mycket små inkomster. I vissa fall kan även bidrag utdelas till dig som är äldre, sjuk eller har en funktionsvariation och mycket låg inkomst.

Socialnämnden beslutar hur fondens medel fördelas.

 

Du ansöker senast 30 april via denna blankett »PDF

 

Du kan lämna in den till Kontaktcenter eller skicka med post till:

Svenljunga kommun, Socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga

 

Kontakt

Uppdaterad: 25 mars 2020