Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ändrade rutiner på förskolor och fritidshem

Vi har gjort förändringar inom förskola och fritidshem för att minska risken för smittspridning, och nu har fler tillkommit. Bland annat är vi ännu mer utomhus, genomför möten via telefon och där möjligt sker lämning och hämtning utomhus. 

Alla tillsammans kan vi bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att du följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger och håller dig uppdaterad.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa till att minska smittorisken. Både för att skydda barn, personal och föräldrar. Vi följer noggrant de rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Västra Götalands Regionen. Vi anpassar våra rutiner allteftersom vi får nya direktiv.


Nu inför vi följande förändringar:

  • Vi är ute så mycket det bara går under dagen på förskolan och fritidshemmet.
  • Vi undviker aktiviteter med många personer i samma lokal (exempelvis föräldramöten).
  • Vi håller alla utvecklingssamtal via telefon, e-post eller på det vis som du som vårdnadshavare kommer överrens om med pedagogen.
  • Om möjligt: lämna och hämta ditt barn utomhus.
  • Vi är fortsatt extra noga med städning och matrutiner.
  • Även i fortsättningen måste ALLA som uppvisar något av symptomen hosta, ont i halsen, snuva eller feber stanna hemma tills de är fria från symptom och sedan ytterligare två dagar. Detta gäller både barn och personal.


Tack för gott samarbete!

Rektorer i förskola och fritidshem

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: