Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boråsvägen avstängd för genomfartstrafik

Från och med början av vecka 17 kommer Boråsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Följ de skyltade väganvisningarna.

Med hänsyn både till trafiksäkerhet och arbetsmiljö kommer vi att stänga av Boråsvägen för genomfartstrafik så länge vägarbetet pågår. Eftersom platsen för vägarbetet successivt flyttas kommer olika målpunkter att kunna nås antingen norrifrån eller söderifrån vid olika tidpunkter under projektets gång. Vi kommer att skylta avstånd till avstängningen vid respektive infart.


Vi är medvetna om att detta kommer att ställa till problem för trafiken, men vi ber alla att visa hänsyn för att hjälpas åt att skapa en trygg och lugn trafiksituation runt vägarbetet.


Boråsvägen ska få en ny utformning och du kan läsa mer om projektet här.

Kontakt

Uppdaterad: 17 april 2020