Tillbaka till startsidan

Du är här:

Provtagning av medarbetare för covid-19 

Sedan onsdagen den 29 april testar vi medarbetare inom vård och omsorg för covid-19. Detta sker i form av egentest som vi kör hem till de medarbetare som ska testas. Målet är att snabbt identifiera alla med lätta sjukdomssymptom som inte är smittade så att de kan återgå till arbete.

Vi erbjuder testet till vår personal inom vård och omsorg som uppvisar lindriga symtom och som i vanliga fall skulle gått till jobbet med lite snuva, men som nu måste stanna hemma. Vi har ett begränsat antal tester som ska användas för att hitta friska medarbetare som kan återgå till arbetet så att vi kan fortsätta ge bra vård till dem som behöver det mest.

Vi lämnar ut testet tidigast 24 timmar efter att de lindriga symtomen uppkommit och svar kommer redan dagen efter testet.

De anställda som har feber eller andra allvarligare symtom testar vi inte eftersom de även i normalläge ska vara hemma sjukskrivna och inte vara på jobbet.

Testet är frivilligt och varje chef ska komma överens med aktuell medarbetare som ska testas.

Varför testar vi?

Målet är att snabbt identifiera alla med lätta sjukdomssymptom som inte är smittade av covid-19 så att de kan återgå till jobbet. Det handlar alltså inte om masstestning av all personal inom vård och omsorg för att spåra sjukdom, utan målet med testningen är att hitta friska medarbetare. Om någon medarbetare konstateras smittad av covid-19 vid testet ska den personen följa rådande regler för smittade personer och kan i detta få stöd av vården och smittskyddet.


Idag har vi en något förhöjd frånvaro hos personalen som beror på både är egen sjukdom och vård av barn. Alla med även enbart lindriga symptom ska vara hemma enligt rekommendationer. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom men lika viktigt är att personalen som är frisk kommer till arbetet. Genom testet får vi svar på att de inte är smittade med coronaviruset och på så vis kan personalen komma tillbaka i tjänst fortare vilket gynnar alla våra brukare och patienter - det ger en känsla av trygghet och kontinuitet att få stöd av ordinarie personal.

Hur går testet till?

Medarbetare och chef kommer överens om att test ska genomföras. Medarbetare anmäler sig för testning efter att chef har gett ok. Vi kör hem testmaterial till medarbetare, som identifierar sig med bank-ID i en testportal och därefter genomför testet. Sedan transporterar vi materialet till en utsedd vårdcentral. Provsvar lämnas till medarbetaren via sms. Medarbetaren får meddela provsvaret till sin chef. Beroende på vad svaret visar kommer medarbetare och chef överens om återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning. Vi redovisar inte resultat av egentest, resultatet omhändertas inom verksamheten.

Om någon testar positivt för covid-19 går det också en signal via systemet till smittskyddet.

Är du privat utförare som vill testa din personal?

Privata utförare av personlig assistans i vår kommun är välkomna att ta hjälp av oss för att vid behov testa sin personal. Du tar då kontakt med vår socialchef Sebastian Nydén för att anmäla dina behov.

Kontakt

Uppdaterad: