Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fortsatt distansundervisning Lärcentrum

Vi förlänger distansundervisning för elever på Lärcentrum för hela vårterminen 2020. För elever på vuxenutbildningen slutar vårterminen den 5 juni, för elever på SFI och introduktionsprogrammet är sista dagen av vårterminen den 10 juni. 

Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi förlängt den pågående distansundervisning.

 

Beslutet innebär således att undervisningen sker på distans och att vi inte genomför ordinarie lektioner i Lärcentrums lokaler. Enskilda elever kan bli kallade till skolan vid behov för genomgång av instruktioner, visst stöd eller prov. Lärcentrum kan i vissa fall låna ut digitala hjälpmedel som stöd för distansstudierna.

 

Information om pågående undervisning sker liksom nu genom kontakt med respektive lärare. Närvarouppföljning sker genom regelbundna kontakter med läraren. Närvaron bedöms utifrån den aktivitet som skett med de arbetsuppgifter som lämnas av läraren och där eleverna gör en regelbunden återkoppling efter respektive lärares instruktioner.

Kontakt

Uppdaterad: