Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fel i fakturering sophämtning sommar

Det har blivit fel i faktureringen för Abonnemang Grön sommarhämtning med 240-literskärl.

Många som har Abonnemang Grön sommarhämtning med 240-literskärl har blivit fakturerade en för låg summa. Vi kommer ställa ut tilläggsfakturor till berörda så fort vi har hittat och åtgärdat felet.. Tack för äverseende!

Kontakt

Uppdaterad: 11 juni 2020