Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ändringar i skola och barnomsorg

Sedan förra veckan gäller nya skärpta råd i hela länet för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi anpassar våra verksamheter till Folkhälsomyndighetens senaste råd. Förskola, skola och fritidshem är öppna som vanligt, men vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridningen.

Kontakt med dig som vårdnadshavare

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig för oss, men under pågående pandemi ser möten och kontakter annorlunda ut:

  • I första hand lämnar och hämtar du barn på förskola, skola och fritidshem utomhus.
  • Endast en vuxen lämnar och hämtar per tillfälle
  • Om lämning/hämtning måste ske inomhus stannar medföljande syskon som inte går på förskolan eller skolan utanför (undantag små barn).
  • Möten och samtal sker i första hand via digitala lösningar eller telefon.

Vid symtom eller sjukdom

Elever i skolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet vara i skolan. Sjuka barn och elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom. Om barnet blir sjuk i förskolan eller skolan ska barnet komma hem så snart som möjligt! Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare.

 

Barn- och utbildningsförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och barn/elever. Förskolan, skolan eller fritidshemmet kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

 

Förskolan/skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom och symtom.

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Provtagning

Information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du även tabeller som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19. Kom ihåg att när det är dags att komma tillbaka till förskola/skola måste barnets allmäntillstånd också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.

Övrigt

Denna information skickar vi även direkt ut till alla vårdnadshavare via Infomentor.

 

Sammanställning av all information om vad som gäller i förskola, skola och fritidshem »

Kontakt

Uppdaterad: