Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Möten om avlopp inställd

För att följa Folkhälsomyndighetens skärpta råd att inte ha möten och samlingar ställer miljö- och byggenheten in de två stora möten under november. Det gäller möten om avlopp i områdena kring Mårdaklev och Kalv. Det ena mötet flyttar vi framåt i tiden och det andra ersätter vi med telefontider med miljöhandläggare.

Samtliga som har fått en inbjudan till något av dessa möten får även denna information genom brev.

 

Följande möten ställs in:

Måndagen den 16 november klockan 18.00-20.00 i Kalvs bygdegård – Vi flyttar på mötet och återkommer med nytt datum.

Måndagen den 23 november klockan 15.00-19.00 i Kalvs Bygdegård – Vi ersätter mötet med telefontider.

Har du funderingar kring vårt tillsynsarbete?

Miljö- och byggenhetens arbete med tillsyn på verksamheter under pandemin har skett under hela perioden, men med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som utgångspunkt. Har du frågor om tillsyn och kontroll av din verksamhet under pågående pandemi vänligen kontakta miljö- och byggenheten. Ring vårt kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00 så kopplar de dig vidare till rätt handläggare.

Tillsyn ute på verksamheterna

Miljö- och byggenhetens arbete med tillsyn på verksamheter under pandemin har skett under hela perioden, men med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som utgångspunkt. Det betyder att vi är noga med att vi som åker ut på tillsynsbesök alltid är symptomfria och att avstånd hålls. Vi förbokar samtliga besök. Kan vi genomföra tillsynen utomhus är det att föredra.

Skrivbordstillsyn

En del tillsynsbesök ersätts med något som kallar för ”skrivbordstillsyn” vilket betyder att istället för att se verksamheten ute på plats, begär vi in olika dokument från verksamheten som vii sedan granskar. Det kan även innebära att vi ringer upp verksamheten och har en dialog.

Kontakt

Uppdaterad: