Tillbaka till startsidan

Du är här:

Distansundervisning högstadiet

Till och med fredag den 22 januari sker undervisning för högstadiet (årskurser 7 till 9) på distans. Det innebär att alla elever ska stanna hemma och delta i undervisning via sin dator. Vi följer rekommendationen från smittskydd Västra Götalands Region för att minska resande och kontakter och därmed bidra till minskat smittspridning av coronaviruset. 

Vårdnadshavare har fått information via InfoMentor, där vi kontinuerligt uppdaterar om vad som gäller för respektive skola eller årskurs. Eleverna ska under alla skoldagar följa sitt ordinarie schema hemifrån framför datorn. Du kan se klassens nya schema i InfoMentor, vi har gjort vissa ändringar inför vårterminen.


  • Eleverna bör redan ha Chromebooks och läromedel hemma för att kunna följa undervisningen på distans. Om ditt barn saknar något eller behöver datasupport är skolan öppen och en personal finns på plats för att hjälpa till med detta.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen.
  • Om eleven upplever sjukdomssymptom kan hen delta i undervisningen i möjligaste mån. Om barnet är för sjuk för att delta i distansundervisning är det viktigt att du som vårdnadshavare sjukanmäler barnet till skolan.
  • Närvaron rapporteras i InfoMentor av undervisande lärare. Du som vårdnadshavare rapporterar frånvaro om ditt barn inte kan delta i distansundervisningen.
  • Om du som vårdnadshavare uppmärksammar att ditt barn är i behov av ytterligare stöd eller har svårt att följa med i distansundervisningen, kontakta Mogaskolans mentorer så löser vi detta gemensamt. Vid behov kan eleven då få komma till skolan för att få hjälp och stöd på plats.Kontakta Roland på telefon 0325-59 20 01 eller Perka på telefon 0325-180 40. Kom ihåg att meddela om ditt barn behöver skolskjuts denna extradag. 
  • Skolan förbehåller sig även rätten att kalla in ditt barn till skolan om vi ser att ditt barn behöver mer stöd och hjälp än vad distansstudierna kan ge.

Ersättning skolmat

Vi återkommer med information kring ersättning för skolmat på måndag den 11 januari efter sammanträde av krisledningsnämnden som tar beslut i frågan.

Kontakt

Uppdaterad: