Tillbaka till startsidan

Du är här:

Blandad undervisning för högstadiet

Fortsatt blandad undervisning på distans och i skolan under vecka 6 och 8 för Mogaskolans högstadie. Undervisningen för elever i årskurs 7 sker på plats i skolan, årskurs 8 och 9 har fortsatt blandad undervisning.

Under vecka 6 och 8 (måndagen den 8 februari till och med fredag den 12 februari, samt måndagen den 22 februari till och med fredag den 26 februari) sker undervisning enligt följande:

Undervisning vecka 6

Veckodag

i skolan

på distans

Måndag 8 februari

årskurs 7 och 8

årskurs 9

Tisdag 9 februari

årskurs 7 och 8

årskurs 9

Onsdag 10 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8

Torsdag 11 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8

Fredag 12 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8


Vecka 7 är sportlov, för barn och ungdomar 6-15 år finns möjlighet att delta i gratis lovaktiviteter.

Undervisning vecka 8

Veckodag

i skolan

på distans

Måndag 22 februari

årskurs 7 och 8

årskurs 9

Tisdag 23 februari

årskurs 7 och 8

årskurs 9

Onsdag 24 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8

Torsdag 25 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8

Fredag 26 februari

årskurs 7 och 9

årskurs 8

 

Enligt Smittskydd Västra Götalands rekommendationer har skolledningen fattat beslutet att fortsätta hålla nere antalet elever i skolans lokaler. Det är bra om du som vårdnadshavare pratar med ditt barn om att hålla distans även i korridorerna, i Uppan och i matsalen.


Ditt barn ska under alla skoldagar följa sitt ordinarie schema på plats i skolan eller hemma framför datorn:

  • Eleverna ska ta hem Chromebooks och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans. De dagar eleven ska vara på skolan måste de ta med Chromebook och läromedel.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen de dagar de har distansundervisning.
  •  
  • Om ditt barn går i årskurs 8 eller 9 och har svårt att följa med i distansundervisningen hemifrån kan hen, efter överenskommelse med mentor, få komma till skolan för att få hjälp och stöd på plats. Kontaktuppgifter till mentorerna finns på InfoMentor. Kom ihåg att meddela om ditt barn behöver skolskjuts denna extradag.
  • Undervisande lärare rapporterar närvaron i InfoMentor.
  • Barn som är hemma på grund av sjukdomssymtom, bör i möjligaste mån följa undervisningen på distans, även de dagar de skulle varit på skolan. Om elev är sjuk och inte kan delta i undervisning på distans måste du som vårdnadshavare rapportera frånvaro.
  • Om ditt barn är sjuk i konstaterad covid-19 eller stannar hemma på grund av konstaterad covid-19 i hushållet ber vi dig att informera skolan om detta. Detta underlättar arbetet på skolan eftersom vi har ansvar att såväl hjälpa till i arbetet med smittspårning, samt kan svara på frågor från oroliga elever, vårdnadshavare och kollegor. Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information. Kontakta i första hand skolsköterska Johanna Lisshammar.


Kontakt med vårdnadshavare via InfoMentor

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer den information som vi skickar ut till dig via InfoMentor! Upplägget för den blandade undervisningen kan snabbt förändras om rekommendationerna ändras. Ny information om vad som gäller vecka 9 kommer under vecka 8.

Kontakt

Uppdaterad: