Tillbaka till startsidan

Du är här:

Utbetalning ersättning skolmat gymnasieelever

Som gymnasieelev över 18 år eller vårdnadshavare till gymnasieelev under 18 år kan du få kostnadsersättning för skolmaten under tiden för distansundervisning. På grund av administrativa utmaningar när det gäller olika villkor för distansundervisning på olika gymnasieskolor har vi behövt ändra vårt tillvägagångssätt för utbetalning. Du som ansökt om ersättning för november-december 2020 får din utbetalning under februari. Vi återkommer med e-tjänst för ansökan om ersättning för 2021.

Vi har tidigare informerat om att vi återanvänder tidigare inkomna ansökningar för ny utbetalning av ersättningen under 2021. Detta kan vi tyvärr inte genomföra eftersom det är upp till varje skola att avgöra i vilken utsträckning distansundervisning ska bedrivas. Detta leder till att vi inte längre på förhand bedöma ersättningens storlek. Vi återkommer snarast möjligt med information hur du lämnar in en ny ansökan för kostnadsersättning av skolmat för gymnasieelever för januari och februari.

Kontakt

Uppdaterad: