Tillbaka till startsidan

Du är här:

Distansundervisning Lärcentrum

Distansundervisning från måndag 22 februari enligt rekommendation från Smittskydd Västragötaland gäller även för alla vuxenelever på Lärcentrum.

Detta innebär att undervisningen sker på distans och att inga ordinarie lektioner sker i Lärcentrums lokaler. Lärcentrum kan i vissa fall låna ut digitala hjälpmedel som stöd för distansstudierna.

 

Information om pågående undervisning sker även fortsättningsvis genom kontakt med respektive lärare. Närvarouppföljning sker genom regelbundna kontakter med läraren. Vi bedömer närvaron utifrån den aktivitet som skett med de arbetsuppgifter som läraren delar ut och där eleverna gör en regelbunden återkoppling efter respektive lärares instruktioner.

Kontakt

Uppdaterad: