Tillbaka till startsidan

Du är här:

Gång- och cykelväg längs Hammarlinds väg

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen startar måndagen den 10 maj och beräknas vara klart i mitten av juli månad. Under byggtiden kan det tidvis uppstå en del framkomlighetsstörningar för framförallt bilister.

I och med byggnationen av den nya förskolan på Hammarlinds väg har vi även beslutat att bygga en gång- och cykelväg mellan korsningen Rydins väg och infarten till nya förskolan. Vid infarten kommer ett nytt förhöjt övergångsställe att byggas. Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägen på banvallen.

 

Kontakta gatuingenjör Henrik Johansson om du har några frågor om projektet.

Kontakt

Uppdaterad: