Tillbaka till startsidan

Du är här:

Snart dags för PRAO för elever i årskurs 9

Praktisk arbetslivsorientering - prao - är en viktig byggsten för att vidga elevernas perspektiv inför sin egen framtid. Praon är ett verktyg för eleverna att få en inblick, kunskap och förståelse för hur det fungerar ute i arbetslivet, något de sedan har som stöd i sina kommande studie- och yrkesval.

person i blå kavaj skakar hand med person i vit skjorta, fokus händerna

Prao är en vecka för eleverna i årskurs 9 och sker under vecka 48 och vecka 49. Eleverna söker i första hand praoplats på egen hand, som ett led i arbetet skolan har med eleverna kring förmågan att ta eget ansvar.

Maria Häggqvist, vår studie- och yrkesvägledare på Mogaskolan, är den som ansvarar för prao och finns med som ett stöd för eleverna vid behov. Har du inom ditt företag möjlighet att ta emot en praoelev, ta gärna kontakt med Maria.

Vi hoppas att många lokala arbetsgivare vill vara en del av det viktiga samverkansarbetet mellan skola och näringsliv så att vi med gemensamma krafter kan förbereda våra ungdomar på bästa sätt för framtiden.

Elevpraktik, PRAO

Den 1 juli 2018 blev praktisk arbetslivsorientering (prao) obligatorisk inom grundskolan i Sverige.

All personal som arbetar inom skolan har i uppdrag att vidga elevernas perspektiv när det gäller studier och arbetsliv. Detta görs bland annat genom prao och undervisning som rör arbetslivet. Syftet är att ge elever de kunskaper och färdigheter som krävs för att fatta väl grundade beslut inför sina framtida studie- och yrkesval.

Prao ger dig som elev möjlighet att nätverka och skaffa dig viktiga kontakter som du kan ha nytta av i framtiden till exempel när du söker sommarjobb. Du får också möjlighet att se nya arbetsplatser och vidga dina perspektiv. Syftet är att få dig att upptäcka nya färdigheter och intressen som kan bli ett stöd inför ditt framtida studie- och yrkesval.

Som företagare ger du eleverna mer kunskap och förståelse om arbetslivet, olika yrkesområden samt arbetslivets villkor och krav. Och kan dessutom väcka intresse för just ditt yrke!

Kontakt

Uppdaterad: