Tillbaka till startsidan

Du är här:

Väg 1582 i Örsås blir avstängd

Regeringen har beslutat att enligt Trafikverkets förslag stänga väg 1582 i Örsås. Både Örsås byalag och vi har överklagat beslutet i förhoppning om att Trafikverket åtminstone förbättrar väg 1583 ("Källängsvägen"). Men Regeringen har beslutat enligt Trafikverkets bedömning. Detta innebär att väg 1582 stängs för allmänheten utan att väg 1583 förbättras.

På kartbilden är början och slut av väg 1582 markerad. Det är denna vägsträcka som Trafikverket i november 2020 beslutade att dra in från allmänt underhåll och överlämna den till fastighetsägarna och nyttjanderättsinnehavaren. Väg 1582 ligger bredvid en grustäkt och går från väg 154 till Örsås kyrka. Den går parallellt med väg 1583, och de båda vägarna går ihop strax före kyrkan.

Både Örsås byalag och Svenljunga kommun har överklagat Trafikverkets beslut till Regeringens Infrastrukturdepartement. Vi baserade vår överklagan på en utredning från 2004 av dåvarande Vägverket (numera Trafikverket) som visade att väg 1583 är i behov av flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för trafikanter. Vi tydliggjorde samma förutsättningar fortfarande finns samt att avstängningen av väg 1582 innebär en ökat belastning på 1583, vilket ytterligare ökar behovet av att förbättra väg 1583.

Torsdagen den 23 september 2021 beslutade Regeringen i denna fråga. Tyvärr blev vår överklagan avslagen. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Regeringen beslutade alltså enligt Trafikverkets bedömning. Detta innebär att Trafikverket stänger väg 1582 för allmänheten, samt att Trafikverket inte förbättrar väg 1583.

Kontakt

Uppdaterad: