Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarlöftet 2022

Under fredag den 4 mars har vi tillsammans med polisen skrivit på medborgarlöftet för 2022. Lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun har valt att skapa ett medborgarlöfte med fokus på insatser för motorburna ungdomar.

Lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö och kommunalråd
Patrik Harrysson undertecknar medborgarlöftet.

Lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö och kommunalråd Patrik Harrysson undertecknar medborgarlöftet.

Vad innehåller medborgarlöftet?

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild. Det beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som representanterna för organisationerna skrev på under samma tillfälle.

Den gemensamma lägesbilden visar att det i vår kommun finns ett stort antal registrerade mopeder, A- och EPA-traktorer. Intresset för motorburna fordon har ökat stort under de senaste åren, vilket påverkar trafiksituationen i kommunen.

För att öka tryggheten i trafiken är det viktigt att arbeta förebyggande genom kunskapshöjande insatser och med ungdomarnas egen delaktighet.

Polisen och kommunen lovar medborgarna följande:

  • Polisiära insatser för att öka tryggheten i trafik, med fokus på motorburna ungdomar.
  • Anordna temakvällar för motorburna ungdomar.
  • I samverkan med centrumgruppen anordna aktiviteter under Svenljunga Super Motor Weekend.
  • Anordna föreläsningar på Mogaskolan 7-9 för att öka kunskapen i trafiksäkerhet.
  • Öka kunskapen kring tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare, genom informationsinsatser till vårdnadshavare.

.

Uppdaterad: