Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ung på landsbygd!?

Varmt välkomna till ett öppet samtal om att vara ung på landsbygden, på onsdag 4 maj klockan 18.00-20.00 på Aktivitetshus Hammarlind (Torggatan 9 i Svenljunga). Detta tillfälle är det av samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA Väst) arrangerar. FORSA Väst bjuder på fika och alla är varmt välkomna. 

silhuetter av sex ungdomar i solnedgången 

Genom #lokalaperspektiv2022 bjuder FORSA in till konstruktiva och kritiska samtal om våra mest angelägna socialpolitiska frågor i Västsverige inför valet 2022. Samtalsserien stödjar demokratiska processer och tillgängliggör forskning lokalt. I maj har turen kommit till Svenljunga!

Den urbana normen har länge varit stark, men bilden av landsbygden förändras ständigt och den urbana normen utmanas allt mer. Christel Avendal är lektor på Lunds universitet och har forskat om ungas liv på landsbygden och hur landsbygdsunga gör sin vardag meningsfull och rolig. Genom samtalet och Christels forskning hoppas vi kunna bidra till en ny förståelse av landsbygdens roll i det nutida Sverige.

Samtalet inleds med en presentation av Christels forskningsarbete. Därefter följer ett panelsamtal med ungdomar och fritidsledaren Ida Ferger från Ung i Svenljunga, Stina Nilss (ordförande för RFSL, Sjuhärad) och Torsten Lindh (ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i barn- och utbildningsnämnden). Även publiken bjuds in för att dela sina tankar och erfarenheter.

Unga i landsbygder är vår tids viktigaste målgrupp för att kunna bevara och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Landsbygdens roll och ungas situation angår därför oss alla, och genom ett
öppet samtal som detta kan nya insikter och idéer ta form.

FORSA Väst är initiativtagare till samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som arrangeras i samarbete med Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Tidskriften Socialpolitik och är finansierat av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

.

Uppdaterad: