Tillbaka till startsidan

Du är här:

Snart dags för prao för elever i årskurs 9

Praktisk arbetslivsorientering - prao - är en viktig byggsten för att vidga elevernas perspektiv inför sin egen framtid. Praon är ett verktyg för eleverna att få en inblick, kunskap och förståelse för hur det fungerar ute i arbetslivet. Den ger dem stöd i sina kommande studie- och yrkesval.

person i blå kavaj skakar hand med person i vit skjorta, fokus händerna

Prao är en vecka för eleverna i årskurs 9 och sker under vecka 46 och vecka 47.

I början av oktober kan ditt företag eller din förening få besök av elever som frågar efter en prao-plats. Har du redan anmält erbjudande om prao-plats till oss finns den i systemet Praktikplatsen. I så fall ska eleven ansöka om platsen den vägen. Om företaget eller föreningen inte är registrerat på Praktikplatsen, hör av dig till supportprao@svenljunga.se för att vi ska kunna aktivera din plats som valbar genom systemet. I annat fall behöver du tillsammans med eleven fylla i blanketten ”Egenordnad plats” som eleven får med sig från skolan.

Maria Häggqvist, vår studie- och yrkesvägledare på Mogaskolan, är den som ansvarar för prao och finns med som ett stöd för eleverna vid behov. Har du inom ditt företag möjlighet att ta emot en praoelev? Ta gärna kontakt med Maria.

Vi hoppas att många lokala arbetsgivare vill vara en del av det viktiga samverkansarbetet mellan skola och näringsliv så att vi med gemensamma krafter kan förbereda våra ungdomar på bästa sätt för framtiden.

Elevpraktik, PRAO

Den 1 juli 2018 blev praktisk arbetslivsorientering (prao) obligatorisk inom grundskolan i Sverige.

All personal som arbetar inom skolan har i uppdrag att vidga elevernas perspektiv när det gäller studier och arbetsliv. Detta gör vi bland annat genom prao och undervisning som rör arbetslivet. Syftet är att ge elever de kunskaper och färdigheter som krävs för att fatta väl grundade beslut inför sina framtida studie- och yrkesval.

Prao ger dig som elev möjlighet att nätverka och skaffa dig viktiga kontakter som du kan ha nytta av i framtiden till exempel när du söker sommarjobb. Du får också möjlighet att se nya arbetsplatser och vidga dina perspektiv. Syftet är att få dig att upptäcka nya färdigheter och intressen som kan bli ett stöd inför ditt framtida studie- och yrkesval.

Som företagare ger du eleverna mer kunskap och förståelse om arbetslivet, olika yrkesområden samt arbetslivets villkor och krav. Och kan dessutom väcka intresse för just ditt yrke!

.

Uppdaterad: