Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nya regler för bidrag ideella föreningar

Vad tycker du om vårt förslag? Passa på att tycka till om förslaget till nya regler för bidrag för ideella föreningar senast fredag 3 februari. På tisdag 31 januari kan du också träffa oss och berätta om dina synpunkter.

Läs och tyck till

Ladda ner förslaget till regler för föreningsbidrag för ideella föreningar som pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Din åsikt är viktig för oss - lämna in dina synpunkter senast fredag 3 februari 2023 via e-post.

Vi bjuder även snart in till en fysisk träff där vi presenterar reglerna och där du har möjlighet att berätta vad du tycker. Träffen blir på tisdag 31 januari. Mer information om anmälan kommer snart.

Hör gärna av dig redan nu om du undrar något!

Förändringar i korthet

Reglerna innehåller ingen budget. Den nya budgeten beslutar kommunfullmäktige i samband med att de beslutar om reglerna. Kommunstyrelseförvaltningen har främst identifierat att budgeten för bygdegårdar och samlingslokaler behöver höjas. Nya bidragsformer tar inte budget från befintliga bidrag.

Dialog införs

Den största förändringen är införandet av en dialog som ligger till grund för alla bidrag. Syftet med dialogen är att stärka relationen mellan kommunen och föreningarna. Dialogen kan äga rum hos föreningen eller på kommunhuset. Vi vill genom dialogen ge möjlighet till att belöna aktiva, hållbara föreningar med främst ungdomsverksamhet men också kunna stötta föreningar med utmaningar.

Bidragsformer

  • Driftsbidraget byter namn till Anläggningsbidrag. Poängsystemet plockar vi bort. Bidraget baserar vi på föreningens kostnader, aktivitet och hållbarhetsarbete.
  • VA-bidraget blir del av anläggningsbidraget.
  • Grundbidraget blir istället en del av andra bidragsformer.
  • Aktivitetsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag unga. Bidraget består av tre delar: ledarstöd, deltagarstöd och stimulansstöd. Ledarstödet och deltagarstödet betalar vi ut i anslutning till ansökningstillfället. Stimulandsstödet delar vi ut i slutet av året.
  • Bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler byter namn till Verksamhetsbidrag samlingslokaler och bygdegårdar. Bidraget består av tre delar: grundbelopp, bidrag/kvm och en verksamhetsdel som baseras på hållbarhetsarbete.
  • Byalagsbidrag byter namn till Verksamhetsbidrag byalag.
  • Lokalbidrag, lovbidrag och startbidrag är oförändrade.
  • Nya bidrag: evenemangsbidrag och ledbidrag.
  • Investeringsbidraget blir del av det samlade regeldokumentet.

Införande

Om kommunfullmäktige beslutar att anta de nya reglerna börjar dessa gälla 1 januari 2024. Det vill säga att vi i så fall behandlar verksamhetsåret 2023 enligt de nya reglerna.

.

Uppdaterad: