Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 19 december.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Begäran av medel för VA-utredningar inför etablering i Lockryd industriområde och planerat bostadsbygge

Kommunfullmäktige godkände kompensation till VA-enheten med 792 000 kronor med anledning av nedlagda kostnader för utredningar som har genomförts 2022.

Efter att Svenljunga kommun fick frågan om att kunna ta fram mark i Lockryd industriområde för att kunna etablera en batterifabrik fick VA-enheten i uppdrag att se över hur man kunde klara av att hantera kommunalt vatten och avlopp för en så stor etablering. Svenljunga kommun har också planer på att bygga fler bostäder i Svenljunga, Sexdrega och Hillared för att därmed kunna ta emot en planerad växande befolkning.

Digital signering i fullmäktige och i samtliga nämnder

Från och med årsskiftet blir det möjligt för politiker och tjänstepersoner att signera de politiska protokollen digitalt.

Kommunstyrelsen har sedan slutet av år 2021 använt sig av möjligheten att justera protokoll digitalt. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott var först ut i form av ett pilotprojekt. Återkopplingen visar på att testperioden fallit väl ut. Därför är det nu aktuellt att applicera denna möjlighet i övriga nämnder och kommunfullmäktige.

Valärenden

Större delen av sammanträdet ägnades åt att genomföra val till nämnder, styrelser och förbund m.m. som ska vara klara innan årsskiftet.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: