Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Medborgarlöftet 2023

Polisen och Svenljunga kommun ska under 2023 starta ett brottsförebyggande arbete enligt arbetsmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Syftet med samverkan är att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, inleder missbruk, utvecklar ett negativt normbrytande beteende eller vistas i destruktiva miljöer.

polis och KSO sitter vid bord och skriver under ett papper.

Den 17 april skrev Johan Björkman (M), kommunalråd i Svenljunga kommun, och Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef, på årets medborgarlöfte för 2023.

Målet är att skapa ett tryggt och säkert samhälle där barn och ungdomar känner framtidstro och är delaktiga. Men också att barn och ungdomar i Svenljunga kommun ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Barn och unga är en prioriterad fråga för hela kommunen och detta medborgarlöfte med SSPF som metod är en del av den stora satsning vi gör på barn och unga, säger Anna Pettersson, samordnare för BUS (Barn och unga i Svenljunga).

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild. Det beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts i mars 2022. Årets medborgarlöfte innebär att kommunen och polisen ska:

  • Genomföra regelbundna möten för att kartlägga den aktuella lägesbilden i kommunen.
  • Utifrån kartläggning rikta insatser mot grupper såväl som individer.
  • Ordna kunskapshöjande insatser, som föreläsningar, utbildningar och information i sociala medier.
  • Samverka runt evenemang som ordnas i kommunen.

.

Uppdaterad: