Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Min praktik på kanslienheten

Jag började min praktik som en del av min utbildning för kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180hp. Att välja just Svenljunga kommun för att genomföra praktiken känns helt rätt. Här har jag fått möjligheten att utveckla mina teoretiska kunskaper genom att få utveckla de till praktiska färdigheter. 

Det bästa med att praktisera i en liten kommun är att utvecklingsmöjligheterna är stora. Varje tjänsteperson fungerar som ”en spindel i nätet”. Det innebär att alla har flera roller, jag fick därför också prova på flera roller inom organisationen. Jag är en del av kansliadministrationen, kommunikation och webbredigering. Förutom detta fick jag vara nära även andra roller inom kanslienheten. Jag lärde mig om informationssäkerhet, folkhälsa och näringsliv. Detta har gett mig en djupare förståelse hur en kommunal verksamhet jobbar både med det strategiska och administrativa delen.

Ärendehantering är den bästa erfarenheten som jag har fått. Min handledare, kansliadministratören, lärde mig vad som ska diarieföras och hur. I början var det en utmaning att förstå vad exakt behöver diarieföras eller när ett ärende ska avslutas. Ärenden berör olika ämnen, många lång ifrån mitt vanliga kunskapsområde. Nu tycker jag att det handlar om att kunna förstå det strategiska, för att sedan kunna lösa det administrativa arbetet på bästa sätt. Detta sammanhang är en fördel för mig - genom det strategiska så fick jag inblick i andra områden och verksamheter även utanför kansliet. Detta har ökat min förståelse och gett mig en klar bild om vad som ska diarieföras.

Som praktikant har jag blivit bra omhändertagen och handledningen har fungerat utmärkt. Möjligheten till stöd finns alltid, inte bara hos mina handledare utan även andra medarbetare inom organisationen. Det kändes trygg och säker.

Det som jag upplevt och lärt mig kommer jag ha mycket nytta av i mitt framtida arbetsliv. Det är mina första steg till arbetslivet inom kommunal verksamhet. Och ja, grunden är ju viktig!

Praktiken var sista pusselbiten, nu har allt fallit på sin plats. Det är glädje att känna att det är rätt inriktning och offentlig förvaltning är definitivt där jag hittar mig själv, trivs och vill jobba med i framtiden.

.

Uppdaterad: