Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tyck till om svenljunga.se

Var med och hjälp oss att förbättra svenljunga.se – vi jobbar ständigt på att utveckla webbplatsen så att den blir mer anpassad till dig som besökare. Svara på frågorna och skicka in. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

1. I vilken egenskap besöker du svenljunga.se?  * (obligatorisk)

2. Hur ofta besöker du vår webbplats? * (obligatorisk)
2. Hur ofta besöker du vår webbplats?

3. Vad tycker du om svenljunga.se? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
Vad tycker du om webbplatsens struktur? (Överskådlig, lätt att hitta, logisk uppbyggd)

Vad tycker du om webbplatsens grafik? (Bilder, typsnitt, bakgrund)

Vad tycker du om webbplatsens användarvänlighet? (Lätt att förstå, lätt att använda)

Vad tycker du om informationen på webbplatsen? (Innehållsrik, aktuell, intressant, lärorikt)
4. Vilken information söker du efter på vår webbplats? (Du får ange fler än ett svarsalternativ) * (obligatorisk)
4. Vilken information söker du efter på vår webbplats? (Du får ange fler än ett svarsalternativ)

5. Hittade du informationen du sökte efter?  * (obligatorisk)
5. Hittade du informationen du sökte efter?

6. Hur surfade du in på svenljunga.se idag? * (obligatorisk)
6. Hur surfade du in på svenljunga.se idag?7. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg * (obligatorisk)
7. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00
Johanna Sander, Kommunikationsstrateg, 0325-184 58

Uppdaterad: