Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Letar du efter en ny bostad? Vilka lokaler går att hyra? Vad är bostadsanpassning?

Vad behöver du göra för att få bygglov? När behöver du bygglov? Vad är strandskydd?

När hämtas soporna? Var kan jag lämna annat avfall? Vad är slamsugning och latrinhämtning?

Hur fungerar allt kring kommunalt dricksvatten och avlopp? Vad gäller för egen dricksvattenbrunn?

Vill du cykla? Eller letar du parkeringsplats till din bil? När sopas gator? När kommer snöröjningen?

Hur funkar sommarlovskortet? Kan du få ett busskort för seniorer? Vad är färdtjänst och närtrafik?

Händer hos oss

Sommaröppettider

Under sommaren har flera av våra verksamheter ändrade öppettider, till exempel kundtjänst för vatten och avfall.

Se alla ändrade öppettider

Dags att klippa häcken?

Se till att din häck inte skymmer sikten och att dina träd inte hänger över vägen, så att alla trafikanter kan ta sig fram obehindrat.

Få reda på hur du klipper häcken rätt

Läget i sophämtningen

Vi jobbar på att lösa problemet med försening av sophämtningen. Vi har samlat information om läget och vårt arbete.

Se hur det går med sophämtningen

Hitta bostad

Återvinning

Bygglov

Vatten & avlopp

Natur & parker

Kollektivtrafik