Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Letar du efter en ny bostad? Vilka lokaler går att hyra? Vad är bostadsanpassning?

Vad behöver du göra för att få bygglov? När behöver du bygglov? Vad är strandskydd?

När hämtas soporna? Var kan jag lämna annat avfall? Vad är slamsugning och latrinhämtning?

Hur fungerar allt kring kommunalt dricksvatten och avlopp? Vad gäller för egen dricksvattenbrunn?

Vill du cykla? Eller letar du parkeringsplats till din bil? När sopas gator? När kommer snöröjningen?

Hur funkar sommarlovskortet? Kan du få ett busskort för seniorer? Vad är färdtjänst och närtrafik?

Händer hos oss

Ny e-tjänst för att söka bygglov

Ska du bygga? Använd då vår e-tjänst Mittbygge för att söka bygglov, den är enkel att använda!

Läs mer om Mittbygge

Eldar du upp ditt avfall?

Det kan innebära att du sänker värdet på din fastighet, försämrar din och andras hälsa, och förstör vår vackra natur.

Vi erbjuder bättre alternativ

Snöröjning och gatusopning

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för dem, det kan vara kommunen, Trafikverket, förening eller privatpersoner.

Läs om snöskottning och halkbekämpning

Hitta bostad

Återvinning

Bygglov

Vatten & avlopp

Natur & parker

Kollektivtrafik

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga