Du är här:

Pågående arbete

På denna sida får du information om pågående eller planerade arbeten.

 • Pågående arbete

  Provtagning med borrbandvagn i Lockryd

  Med start tisdag 11 oktober och resten av veckan kommer prover tas med en borrbandvagn i det område som kommer utöka industriområdet Lockryd. Proverna är dels för en teknisk utredning av jordens egens...
 • Pågående arbete

  Bullervall byggs utmed riksväg 27

  Markägaren till Slätthult 1:1 har ansökt och fått tillstånd till att anlägga en bullervall utmed RV27, i höjd med Sandsjön (se bilden). Det är markägaren själv som bygger denna bullervall, inte kommun...
 • Pågående arbete

  Utbyte av vägbelysningsarmaturer i Överlida

  Under perioden 28 november till 16 december kommer vi att byta vägbelysningsarmaturer i Överlida.
 • Pågående arbete

  Ombyggnad Boråsvägen, etapp 2

  vi bygger om Boråsvägen, från korsningen Vävare-/Nylännesgatan till korsningen Spinnaregatan/154. Sandhs entreprenad genomför arbetet. Vi ändrar gatans utformning genom att bygga till en ny gång- och ...
 • Pågående arbete

  Utredningar industriområde Lockryd

  Under hösten genomför vi flertalet undersökning i Lockryd för att skapa underlag inför en ny detaljplan om eventuell utökning av industriområdet.
 • Pågående arbete

  Sanering av Skanska tomten

  Med start vecka 34 arbetar vi med de sista delarna av saneringen av Ätran vid före detta Skandinaviska Päls AB, så kallade Skanska tomten, bakom Skene Järn i Svenljunga tätort. Vi tar bort spont, fixa...

Driftstörningar och SMS-information om din fastighet

Om vi har en driftsstörning inom sophämtning eller vatten- och avloppsnät markeras området på kartan och du kan läsa mer information genom att klicka på markeringen. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

Du kan även prenumerera på driftsinformation som gäller din fastighet via SMS »

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: