Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Behöver du försörjningsstöd? Är du arbetslös? Vad är god man? Behöver du skuldrådgiving?

Vad finns det för stöd för äldre? Kan jag få hemtjänst och larm? Vilka mötesplatser finns?

Behöver din familj stöd? Undrar du vad en kontaktfamilj är? Misstänker du att barn far illa?

Vilket stöd finns att få? Vad är LSS? Kan jag få hjälp i hemmet? Vilka aktiviteter finns?

Behöver du hemtjänst? Är du intresserad av trygghetslarm eller trygghetskamera?

Vilka vård- och omsorgsboenden finns? Vad är familjehem? Vilka LSS boenden finns det?

Aktuellt hos oss

Fem fria samtal - kostnadsfritt

Är du i en kris i livet? Behöver du bolla kring beroende, familjesituation eller social isolering? Eller bara prata med någon?

Hör av dig till sociala stödteamet

Fritt internet på våra boenden

Nu finns fritt internet i gemensamma rum på Östrabo, Klockaregården, Lysjölid, Jägarstigen, Toftalyckan och Mårtensdal.

Wifi hotspot för boende och deras gäster

Ska du gifta dig?

Hör av dig till vårat Kontaktcenter så hjälper vi er med en borgerlig vigsel. Ni utformar er vigsel helt enligt era önskemål.

Allt du behöver göra innan er stora dag

Anhörigstöd

Färdtjänst

Äldre

Barn

Familjehem

Boenden