Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Renoveringen av skolan i Överlida 

Det finns mer asbest och äldre fuktskador i skolbyggnaden i Överlida än vi tillsammans kunde förutse. Därför pausar vi nu projektet att renovera skolbyggnaden. Vi behöver denna tid för att se över lösningsalternativ och kostnader. 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB (en del av Svenbo) har genom upphandling anlitat byggföretaget Byggdialog för att genomföra renovering och tillbyggnad av våra skolor och förskolor i Överlida och Östra Frölunda. De har nu upptäckt att det finns betydligt mer asbest i väggar och framförallt tak på Överlida skola än tidigare undersökningar kunde visa. Dessutom har de vid en fördjupad analys kommit fram till att saneringsarbetet efter tidigare skador kan bli mer omfattande än vi hittills kunnat veta. Med anledning av dessa problem har vi gemensamt valt att pausa projektet med renoveringen av skolan i Överlida för fortsatt utredning.

Alla parter visste om att det finns asbest och risk för fuktskada i byggnaden. Men denna stora omfattning gick inte att förutse.

Vi tar nu denna tid för att gemensamt göra en utvärdering och nya beräkningar av dem olika alternativen: renovering eller riva och bygga nytt. Underlag, förslag och beräkningar av kostnader presenterar Svenljunga Verksamhetslokaler AB för kommunfullmäktige i februari.

Vi väljer denna paus både för att kunna beräkna ekonomiska för- och nackdelar, men framförallt för att säkerställa att vi kan leverera en skolbyggnad som både är modern, trygg och ger ett långsiktigt högt värde till våra elever, vår skolpersonal och hela vår verksamhet.

Målet är att vår tidsplan ska påverkas så lite som möjligt. Därför flyttar skolverksamheten som planerat tillfälligt ut ur Överlida skola enligt tidigare plan.

Denna paus påverkar inte renoveringen av förskolan i Överlida som vi redan har börjat med. För att säkerställa att vi inte hamnar i ett liknande läge i framtiden genomför vi också i ett tidigt skede en fördjupad analys av skolbyggnaden i Östra Frölunda.

.

Uppdaterad: