Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Informationspaket ska hjälpa barnen att förstå sin familjehemsplacering

Alla barn har rätt att få information, komma till tals och få sina åsikter beaktade. Trots det uppgav mer än hälften av de familjehemsplacerade barn som deltog i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019 att de inte fått information om vilka rättigheter de har under sin vistelse i familjehem eller att de inte minns om de fått någon sådan information. För att hjälpa barnen att förstå sin familjehemsplacering och sina rättigheter har familjehemssekreterarna Frida Andersson, Lina Pettersson och Caroline Thuresson tagit fram informationspaket till barnen.

− Tanken med paketet är att öka känslan av begriplighet hos barnet, och att hjälpa dem att sätta ord på sina känslor, säger Frida.

Informationspaketen är anpassade efter barnets ålder och mognad och innehåller bland annat böcker, dagböcker och fotoalbum. Alla barn får även en informationsfolder om vad det innebär att vara familjehemsplacerad och vem man kan kontakta med sina frågor. De allra yngsta får också en nalle.

− Många kanske inte har minnen från den tiden de är placerade, så vi uppmuntrar familjehemmen att ta bilder under tiden barnen är där, säger Lina.

Placeringspaketet började delas ut vid årsskiftet och överlämnas till barnet i samband med inskolningen i familjehemmet.

− Än går det inte att utvärdera om de ger den effekt som vi hoppas på men den feedback vi hittills fått har varit positiv!

Fler familjehem ger bättre matchningar

De flesta familjehemsplacerade barnen upplever att de har det relativt bra i sina familjehem, enligt Socialstyrelsens brukarundersökning. Samtidigt finns det en mindre grupp som inte upplever en trygg och säker vård från varken familjehemmen eller socialtjänsten.

− Det är ett stort ingrepp i barnets liv när det omhändertas för placering utanför det egna hemmet, säger Lina och Frida. Det är otroligt viktigt att det blir en bra matchning för att placeringen ska fungera. För att kunna göra goda matchningar skulle vi behöva ha fler att välja mellan.

Det råder brist på familjehem i hela landet och det märks av även i Svenljunga kommun. En anledning till att familjer tvekar till att ansöka om att bli familjehem kan vara för att man tror att ett familjehem måste bestå av en kärnfamilj.

− Familjehem kan se ut på många sätt. En del barn behöver syskon medan andra mår bättre om det bara är vuxna i hemmet. Man kan också vara familjehem som ensamstående.

− Vi tror att det finns många familjer här som skulle passa jättebra som familjehem, så vi hoppas att fler vågar skicka in en ansökan!

Lämna intresse för att bli familjehem

Den som vill bli familjehem skickar in en intresseanmälan via formuläret på www.svenljunga.se/bliuppdragstagare Länk till annan webbplats.. Familjehemssekreterare genomför en utredning som består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller och nya familjehem får gå en grundutbildning. När familjehemmet har matchat med ett barn och har ett barn placerat hos sig finns familjehemssekreteraren tillgänglig med stöd och handledning

.

Uppdaterad: