Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Delar av socialförvaltningen HBTQI diplomerade

Enhetschefer, utvecklingsledare och förvaltningsledningen inom socialförvaltningen har fått sin HBTQI-diplomering. Torsdag den 14 december hölls det sista utbildningstillfället med RFSL Sjuhärad, (RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). Sedan tidigare är även ledningsgruppen för barn- och utbildningsförvaltningen, elevhälsoteamet, Mogaskolans mentorer, HR-avdelningen, kommunledningen och enheten barn och ung i Svenljunga HBTQI diplomerade

Projektorduk med texten "RFSL Sjuhärad" 

- Kunskapen vi fått från utbildningen är viktig för oss eftersom vårt arbete inom socialförvaltningen går ut på att möta och stödja människor utifrån den enskildes förutsättningar, där vår grundsyn gällande allas lika värde måste genomsyra organisationen. Ingen ska uppleva ett dåligt bemötande vid kontakt med oss, säger Sandra Larewall som är socialchef.

Kunskapen om normer och bemötande från diplomeringen ska spridas vidare i socialförvaltningen genom att enhetscheferna ska utbilda medarbetare.

.

Uppdaterad: