Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Förbättrat internt nätverk för ökad säkerhet

Nu har vi ett internt kommunikationsnätverk som är säkert och stabilt. Nätverket har uppnått diversitet, vilket är en milstolpe i projektet. Diversitet betyder att signaler kan färdas i olika vägar som är oberoende av varandra.

- Vi har arbetat med detta sedan 2020 tillsammans med våra lokala fiberföreningar och leverantörer, vi planerar att vara helt klara med utbyggnaden 2026, säger Odd-Arne Haraldsen som är projektledare och ansvarig för IT infrastrukturen i vår kommun.

Ett säkert och stabilt kommunikationsnätverk är en grundförutsättning för allt digitalt arbete. Därför har vi arbetat med att bygga om vårt interna kommunikationsnätverk från grunden. Vi bygger också ut nätverket och ökar kapaciteten så att det klarar av högre belastning.

- Vi har verksamheter i alla delar av vår kommun. Det är allt från skolor, äldreboenden och vattenverk. Det är viktigt att dessa verksamheter har nätverk för datakommunikation som är både säkert och tillförlitligt, säger Odd-Arne Haraldsen.


Orange och blå linje som visar var i vår kommun som kommunikationsnätverket ska dras fram till slutet av 2024

Den orangea linjen visar var kommunikationsnätverket är draget 2023. Den blåa linjen visar var nätverket ska dras under 2024.

Kommunikationsnätverket är ett slutet fibernät som geografiskt täcker större delen av kommunen. Det är fiberkablar som vi eller våra lokala fiberföreningar äger. Det gör oss operatörsoberoende och ger oss full kontroll över hela nätverket från ände till ände. Ett robust och stabilt nätverk är viktigt eftersom våra verksamheter blir mer digitala.

- Vi kommer framöver börja med digitala nationella prov, det kräver att vårt nätverk har hög kapacitet och tillgänglighet, så att proven kan genomföras utan problem. Användandet av välfärdteknik håller också på att utvecklas. Det nya kommunikationsnätverket skapar förutsättningar för att det ska kunna ske på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vi är väl rustade för framtiden, säger Odd-Arne Haraldsen.

Framtidsprojekt


Projektet med att bygga om kommunikationsnätverket har pågått sedan 2020. Då inledde vi med att undersöka möjligheterna till att bygga ett nytt nätverk med hjälp av fiberinfrastruktur. Det var framförallt behov från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som drev på arbetet. Under 2021 genomförde vi en beräkning av kostnaden för projektet, vi skrev även en ansökan om investeringsmedel som vi lämnade in till kommunfullmäktige. Under 2021 och 2022 tog vi fram samverkansavtal med fiberföreningarna. Under 2023 tog projektet ett stort kliv och från och med 19 december uppnåddes diversitet i en stor del av nätverket. Diversitet betyder att signaler kan färdas i olika vägar som är oberoende av varandra.


- Vi fortsätter att bygga ut kommunikationsnätverket i enlighet med den planering som finns. Vi ska bland annat bygga ut det i Hillared. Målet är att alla våra verksamheter ska vara uppkopplade på det nya nätverket. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi har fortfarande mycket kvar att göra. År 2026 kommer vi vara klara, säger Odd-Arne Haraldsen.Kommunkarta med linjedragning över var kommunikationsnätverket ska dras fram till 2026. Kartan har orangea och blåa linjer  med text över olika områden i kommunen.

De orangea och blåa linjerna visar var kommunikationsnätverket ska vara draget 2026

Samverkan med det lokala samhället


Kommunikationsnätverket består av ett fibernät som är byggt tillsammans med våra lokala fiberföreningar. Genom detta samarbete stödjer vi det lokala föreningslivet. Vi bidrar till deras tillväxt och utveckling, samtidigt som får tillgång till deras fiberinfrastruktur. Detta samarbete skapar en vinn-vinn situation där vi får tillgång till den nödvändiga tekniken och samtidigt stärker de lokala samhället

- Vi har ett unikt läge där fiberinfrastrukturen är mer utvecklad på landsbygden än i tätorten där vi tidigare var med att finansiera byggnationen när flera av fiberföreningarna etablerades, avslutar Odd-Arne Haraldsen.

Medverkande föreningar


• Hillared fiberförering
• Holsljungas fiberförering
• Länghems fiberförering
• Mjöbäck-Överlida fiberförering
• Roasjö-Revesjö fiberförering
• Sexdrega fiberförering
• Södrakinds fiberförering
• Ullasjö fiberförering
• Örsås-Revesjö fiberförering
• Åge fiberförering

.

Uppdaterad: