Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nedskräpning drabbar oss alla

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned. Trots det hamnar ändå en hel del skräp på fel ställe. Exempelvis dumpas det ibland större mängder på lediga tomter eller småskräp på gator och i parker. Vi städar på gator, torg, parker och andra allmänna platser som vi ansvarar för. Städningen innebär betydande kostnader och risk för miljön.

Nedskräpning framför större byggnad.

Vilket intryck ger nedskärpning?

På bilden ser du en större mängd blandad avfall som har slängts på en fastighet här i kommunen. På just denna fastighet gör vi nu utredningar inför en eventuell kommande sanering.

Men det hade lika gärna kunnat vara en bostadstomt som vi vill förbereda inför försäljning. Det är såklart en tråkig bild att komma till som potentiell köpare och ger inte den bild av Svenljunga som vi alla tillsammans vill bjuda in nya människor med.

Släng på rätt ställe - tipsa andra om hur lätt det är

Det är viktigt att slänga avfall på rätt ställe, både för trivsel och miljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi erbjuder flera återvinningsstationer och vår stora återvinningscentral Moga Returen där du kan slänga ditt avfall. På Moga Returen hjälper vår personal gärna till med råd hur du ska sortera.

Med skräp menar vi både stora och små föremål som exempelvis

  • glas
  • papper
  • engångsgrillar
  • fimpar
  • byggavfall
  • möbler
  • bilar
  • hemelektronik.

Klagomål på nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Om en återvinningsstation behöver städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via sopor.nuLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. eller kontakta vår entreprenör direkt. När du gör en anmälan ska du ange stationsnumret som du hittar på vår samlingssida om återvinningsstationer. Hör av dig till Stena Recycling genom telefonnummer 010-445 60 24 eller e-post
avs.stena@stenarecycling.se

Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som du ska kontakta. För tätortsgator är det vi, Svenljunga kommun, som är väghållare. Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar.

Om du inte tycker att dina klagomål blir lyssnade på kan du kontakta oss på miljö- och byggenheten.

.

Uppdaterad: