Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Medarbetarporträtt: Mimi arbetar med miljö- och naturfrågor

Mimi arbetar som kommunekolog på plan och expoaleringsenheten Hon ger exempelvis rådgivning vid arbete med bygglov och detaljplaner. Hon är även ansvarig för kommunens kalkningsprocess och att ta vattenprover. Hennes godaste arbetsliv är känslan av meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter.

Vår kommunekolog tar vattenprov.

Förr i tiden spred Sveriges kommuner kalk för att motverka försurning av sjöar och vattendrag. Det är därifrån min roll kommer. Idag är rollen utvecklad och jag arbetar med väldigt breda frågor.

Mimi arbetar både i fält och kontorsbaserat. En viktig del av jobbet är rådgivning och att kunna svara på inkommande frågor.

Den rådgivande delen av min roll kan exempelvis handla om att motverka negativa konsekvenser i värdefulla naturmarker. Eller att ge expertkunskap i frågor om rödlistade arter. Mitt perspektiv är alltid naturvärdet.

I vissa fall följer Mimi även med hennes kollegor när de är iväg på tillsyn. Det kan exempelvis handla om ett strandskyddsärende för att bedöma om det går att bygga inom strandskyddet eller inte.

Syftet är att se till så att vatten- och strandnära områden fortsätter vara tillgängliga för allmänheten och även se till att naturen inte påverkas negativt, säger Mimi.

Några gånger per år tar Mimi och hennes kollegor vattenprover för att undersöka så att våra vattendrag inte har för surt vatten. Det kallas kalkeffektsuppföljning.

Vi tar vattenprover för att undersöka effekten av kalkspridningen. Det är viktigt för att fiskarter ska må bra i vattnet.

En dag per år är de även ute på sjön Fegen och tar djupvattenprover.

Vi har en karta med olika provpunkter där vi tar vattenprover. Det är utspritt i nästan hela kommunen. När vattnet är insamlat skickar vi det till länsstyrelsens laboratorium för analys.

Mimi är en nyfiken person som brinner för miljö och ekologi. Hon föredrar att arbeta med breda frågor.

Jag har arbetat inom andra branscher, exempelvis som lärare. Jag har dock alltid brunnit för miljöfrågor. När jag fick denna roll kändes det väldigt rätt. Min nyfikenhet matas hela tiden och jag får lära mig mycket nytt.

Mimi är från Stockholm och bor i Lerum med sin familj. På hennes fritid är hon i naturen, vandrar och läser mycket. Hon har tidigare arbetat som miljöinspektör i både Ulricehamn och Borås. Dessförinnan hade hon ett vikariat som kommunekolog Svenljunga

Jag har tidigare arbetat här som vikarie. När tjänsten blev ledig här i Svenljunga slutade det med att jag kom tillbaka.

Kommens vision är “Här skapar vi det godaste arbetslivet”. Vad är ditt godaste arbetsliv?

Mitt godaste arbetsliv är förutom bra kollegor att jag känner meningsfullhet för mina arbetsuppgifter. Jag är väldigt entusiastisk när någon undrar vad jag jobbar med, avslutar Mimi.

Vår kommunekolog Mimi står vid vatten.
Vår kommunekolog Mimi håller upp ett vattenprov.

Mimi är ute och samlar in vattenprover.

Person med kommunjacka tar vattenprov.
Vår kommunekolog bär ett vattenprov vid Ätran.
Person med kommunjacka går längs med Ätran och bär ett provtagningskit.
Person pekar på punkt på karta om kalkprovtagning.

Kalkprovtagning är när Mimi och hennes kollegor tar vattenprover för att undersöka om våra vattendrag är sura eller basiska. Det kallas kalkeffektsuppföljning. Till sin hjälp har de en karta med olika provpunkter spridda i hela kommunen.

.

Uppdaterad: