Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sågviken i Hillared

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Sågviken i Hillared

Planens syfte och innehåll

Syftet är att pröva om det är lämpligt att bebygga området med bostäder samt skola och eller förskola

Status i planarbetet

Vi har påbörjat arbetet för att ta fram ett förslag. Under arbetet har strandskyddet visat sig vara en avgörande fråga för planen. För att få klarhet i frågan innan mer omfattande arbeten sker, har kommunen begärt ett planeringsbesked av Länsstyrelsen. Utredningen för planeringsbesked är ute på samråd den 10 maj till den 3 juni 2024. Kungörelsen i Svenljunga-Tranemo tidning publicerade med felaktigt datum för samråd. Datum på denna sida är korrekt. På sidan Så kan du påverka i planarbetet kan du läsa mer om hur du ska göra om du vill lämna synpunkter.

grafik som visar att planen är i steget start

Uppdaterad:

.

Lars Jönsson, Utförare, 0325-180 00
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40