Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

(Beslutat) Sälj inte Tingshuset

Gruppen för Tingshusets bevarande genom Morgan Nilsson KSF-2020-118-295

Gamla Tingshuset har ett stort kulturhistoriskt värde.

Tingshuset menar vi ska därför vara kvar i kommunal ägo.

Vi vill göra huset till en träffpunkt och ett föreningshus för alla invånare i vår kommun.

Underskrifter: 47/30

Status

7 september 2020

Beslut i kommunfullmäktige: Remitteras till kommunstyrelsen för beslut.

 

28 september 2020

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med försäljning av fastigheten.

 

Parallellt går ärendet försäljning av fastigheten Svenljunga 13:1, Tingshuset, upp till kommunfullmäktige som beslutar 2020-10-12 att avvakta med beslutet om försäljning av Tingshuset till april 2021 för att ge intresserade möjlighet att inkomma med långsiktiga planer för fortsatt drift och verksamhet i Tingshuset samt att kommunen under denna period åtgärdar takläckaget.

Uppdaterad: