Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. På denna sida får du reda på hur Svenljungaförslag fungerar och vad du behöver göra.

en bild på röda och rosa blommor på ett torg

För att vi ska kunna ta emot ditt Svenljungaförslag måste du använda blanketten här nedan eller webbformuläret. Det är nödvändigt för att få med all obligatorisk information och att förslaget följer kraven som ställs (se "vad kan ett Svenljungaförslag handla om?"). Vi kan därför inte ta emot underskrifter som har samlats in innan vi har bekräftat mottagande av förslaget och publicerat det på vår hemsida. Du som inte har möjlighet att skriva under förslaget digitalt själv kan få hjälp med detta av vårt Kontaktcenter.

Vem får lämna Svenljungaförslag?

Du behöver uppfylla något av nedanstående kriterier för att kunna lämna in ett Svenljungaförslag:

  • Du är folkbokförd i Svenljunga kommun
  • Du äger eller hyr en fastighet i Svenljunga kommun
  • Ideella föreningar verksamma i Svenljunga kommun

Det finns ingen åldersgräns för vem som får lämna in ett Svenljungaförslag, så barn och ungdomar har samma möjligheter som äldre.

Företag verksamma i Svenljunga kommun får inte lämna in Svenljungaförslag.

Varför ska jag lämna ett Svenljungaförslag?

Att lämna in ett Svenljungaförslag är en möjlighet för dig att vara med och påverka något du tycker är viktigt. Det kan vara något kommunen borde göra eller kanske förbättra.

Genom att samla in digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat för politiken. Samlar ditt förslag in minst 30 digitala underskrifter tas förslaget upp för politisk behandling.

Vad kan ett Svenljungaförslag handla om?

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet att göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldreomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar.

Förslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Om ett liknande förslag varit aktivt för röstinsamling eller varit uppe i någon nämnd för beredning de senaste 365 dagarna (senaste året) tar vi inte upp det för ny röstinsamling. Det syns om du tittar igenom Forum för Svenljungaförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lämnar jag ett Svenljungaförslag?

Ett Svenljungaförslag skickas helst in via vårt webbformulär eller lämnas skriftligt på blanketten Svenljungaförslag. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt Svenljungaförslag godkänner du att ditt förslag publiceras på vår webbplats. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget, om du inte meddelar oss annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Alla Svenljungaförslag publicerar vi på vårt Forum för Svenljungaförslag och där kan du också följa vad som händer med ditt förslag.

Vad händer med förslaget när det kommit in till kommunen?

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt Svenljungaförslag. Förslaget publiceras efter granskning på Forum för Svenljungaförslag i 3 månader för kommentarer och underskrifter. Alla underskrifter och kommentarer ska komma in via detta forum. Du som inte har möjlighet att själv skriva under digitalt eller lämna kommentar digitalt kan få hjälp med detta av vårt Kontaktcenter.

Genom att marknadsföra ditt förslag kan det samla fler underskrifter och om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får du som förslagslämnare information om detta. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar.

De förslag som samlat 30 digitala underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget. I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds du som förslagställaren in för att presentera förslaget under några minuter. Förslaget bereds sen av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Svenljungaförslag som kommer in till kommunen och som vi inte kan påverka/besluta kring handlägger vi som en synpunkt. Dessa förslag och svar publicerar vi på sidan för Inkomna synpunkter om vi anser att de är av intresse för allmänheten.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Beredningstiden för Svenljungaförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ​bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att Svenljungaförslaget väcktes.

.

Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: