Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

pressinbjudan: Stärkt samverkan mellan biblioteken i Boråsregionen – Knallebiblioteken.

Med start under hösten 2023 inleder biblioteken i Boråsregionen – Knallebiblioteken - ett fördjupat samarbete.

För biblioteksanvändare innebär detta bland annat att den kan låna i en av kommunerna, lämna i en annan och även reservera och enkelt få media skickat mellan kommunerna. Utbudet av media kommer att bli mycket större för samtliga invånare i samarbetskommunerna.

Det kommer att bli ett gemensamt bibliotekskort vilket förenklar för invånarna i kommunerna; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Knallebiblioteken kommer tillsammans att bli en starkare aktör än var och en på eget håll. Knallebiblioteken kommer lättare kunna få goda villkor vid upphandlingar, e-tjänster kommer att kunna användas effektivare och biblioteken kommer bättre kunna ta vara på den expertis som medarbetarna har på de olika biblioteken.

Redan nu har Knallebiblioteken införskaffat E-tjänsten Bibblix, en fantastisk digital lästjänst för barn. För den som vill testa är det enkelt att ladda hem appen och logga in med bibliotekskortsnummer. Mer information finns på bibblix.se

Det pågår även en gemensam upphandling av ett nytt biblioteksdatasystem. När det systemet installeras hos de olika kommunerna kan det stora samarbetet kring bibliotekskort och medier inledas, preliminärt med start hösten 2023.

Knallebiblioteken – mer för fler!

Inbjudan till media informationsdag 13 oktober

Kom gärna och träffa oss när vi har en informationsdag för all personal vid Knallebiblioteken.

När? torsdag 13 oktober, klockan 09.30

Var? Navet i Borås

Kontaktpersoner

Robert Hagström, Kultur- och Fritidschef, Bollebygd, robert.hagstrom@bollebygd.se, 0734-64 72 01
Olof Berge-Kleber, Bibliotekschef, Borås, olof.berge-kleber@boras.se, 033-35 76 27
Erik Thaning, tf Bibliotekschef, Herrljunga, erik.thaning@herrljunga.se, 0513-174 05
Kajsa Åberg, Bibliotekschef, Mark, kajsa.aberg@mark.se
Karin Ryberg Manhem, Kulturchef, Svenljunga, karin.rybergmanhem@svenljunga.se, 0325-181 65
Fredrike Holzhausen Henriksson, Bibliotekschef, Tranemo fredrike.holzhausenhenriksson@tranemo.se, 0325-57 64 07
Anna-Lena Johansson, Bibliotekschef, Ulricehamn, annalena.johansson@ulricehamn.se, 0321-59 51 53
Karin Brunnegård, Bibliotekschef, Vårgårda, karin.brunnegard@vargarda.se, 0322-60 06 76

.

Uppdaterad: