Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ukraina

Vi är många som berörs av det krig som just nu pågår i Ukraina. Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. Vi följer händelseutvecklingen noga och samarbetar för att kunna förutse lokala behov.

Aktuellt i Svenljunga

Här finns våra senaste nyheterna kopplat till kriget i Ukraina:

Frågor och svar

Vi får en del frågor via telefon och e-post, därför har vi samlat information och länkar som kan vara bra att känna till och som förhoppningsvis kan ge svar på några av de frågor som många av oss har.

Det är normalt att bli orolig och känna rädsla i oroliga tider och alla reagerar olika. På Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information och råd om hur du hanterar din egen oro.

Tänk gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Toppen, det uppskattar vi verkligen! Vi återkommer med information om vad som behövs. I första hand kommer vi vända oss till lokala föreningar för samarbete, så om du inte redan är medlem i exempelvis Röda korset eller ett byalag - passa på nu.

Hittills har vi arbetat med att förbereda mottagande enligt uppdrag från Migrationsverket. Men Migrationsverket har nu meddelat att de inte kommer skicka flyktingar från Ukraina till Svenljunga och Tranemo kommun, istället har de valt ut några kommuner i Sverige med närhet till deras kontor.

Det är vår arbetsmarknadsenhet som arbetar med mottagandet, precis som de brukar jobba med mottagande av flyktingar från andra områden.

Just nu behövs ingen ytterligare hjälp, vi återkommer med mer information när vi vet vilka behov som finns.

Engagera dig och förbered dig

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Du kan engagera dig genom att gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang eller stöd de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen.

Kommunen har det geografiska områdesansvaret i en extraordinär händelse. Först och främst innebär det att vi ansvarar för att samhällsviktigt verksamhet fungerar oavsett situation i omvärlden.

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Samhällets ansvar - här ingår vi som kommun - är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Vår personal fortsätter generellt med sina ordinarie arbetsuppgifter, majoriteten av vår verksamhet är samhällsviktigt. Om någon ska jobba med annat har personen antingen fått information och övning inom vår krisorganisation; Länk till annan webbplats. eller får under händelsen förändrad uppdrag via sin chef eller vår krisledningsstab.

Personlig krisberedskap

Den enskilde invånaren ansvarar för att klara sig på sina egna basfunktioner upp till en vecka vid en samhällsstörning (om hen inte själv är drabbad eller har begränsad förmåga).

Informationspunkter

Vid en kris eller samhällsstörning informerar vi i första hand via vår webbplats svenljunga.se, Länk till annan webbplats. sedan via våra sociala media kanaler. Länk till annan webbplats. Om internet eller el försvinner behöver vi byta från digital till analog kommunikation. Vi aktiverar då ett antal informationspunkter runt om i hela kommunen. På alla finns affischer och på en del platser kan även vår personal hjälpa dig med mer information.

Den egna bostaden den bästa trygghetspunkten

Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även om den skulle bli lite kallare än vad vi är van vid. Vi arbetar under 2022 med att ta fram lokala trygghetspunkter i flera orter.

Krisledningsstab

Vi har en välövad krisledningsstab som leder och samordnar arbetet under en extraordinär händelse, samhällsstörning eller kris. Krisledningsstaben har även samarbete med andra aktörer, exempelvid räddningstjänsten, länsstyrelsen, polisen och andra kommuner.

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning! just nu behöver vi inga boenden i vår kommunen.

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation. Kommunen har inte heller något samordningsfunktion och kommer inte kunna hänvisa människor till dig. Istället har vi samlat ihop information om möjliga boenden för att lämna vidrae till Migrationsverket. Det är Migrationsverket är den myndighet som ska tillse att flyktingar får boende. För tillfället är Migrationsverket endast intresserad av kommunala boenden, inte privata.

Det kan ändras, men just nu är detta all information vi har.

Många vill hjälpa till och skänka saker. Hjälporganisationer på plats vid gränsen till Ukraina vittnar om att mycket saker kommit, ibland för mycket och fel saker. Ett bra alternativ är att skänka till lokala hjälporganisationer som finns och som har en vana av att organisera detta.

Vi har INTE längre möjlighet att ta emot prylar som är riktade till flyktingar från Ukraina.

Men du är välkommen att donera saker hos vår second hand butik Vintagebutiken och på Återbruket på Moga Returen. Dessa saker ingår då i vår ordinarie verksamhet inom Vintagebutiken och Återbruket. Kom ihåg att endast lämna in tvättade kläder!

Vuxna har inte rätt till Komvux eller SFI-undervisning.

Men barnen har samma rätt till skolgång som andra asylsökande barn. Det innebär att de får gå i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad skola och fritidshem hos oss. Dessutom även på gymnasiet om utbildningen påbörjas innan de fyller 18 år.

På inskrivningsenheten kan du anmäla ditt barn till skola och förskola. Boka tid på telefon 0325-182 80.

Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket innebär att de kan få arbets- och uppehållstillstånd. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl får vänta mycket längre på att få sin asylansökan prövad eftersom Migrationsverket prioriterar att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Det är viktigt att vi gemensamt hänvisar individer till rätt instans så att ingen behöver falla mellan stolarna.

  1. Registrera sig hos Migrationsverket.
    • Hos Migrationsverket bör de i första hand ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd.
    • De behöver visa att de tillhör personkretsen (i princip att de är ukrainska medborgare) och att de har flytt efter 24 februari.
    • Det krävs ingen individuell prövning och Migrationsverket räknar med att tiden mellan registrering och beslut bara tar ett par dagar.
    • Om det vid registrering hos Migrationsverket är en akut situation rörande mat och boende som inte kan lösas på annat sätt ska den tillgodoses av Migrationsverket.
  2. Beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas personen av LMA (lagen om mottagande av asylsökande), på samma sätt som asylsökande. Det innebär bland att det är Migrationsverket som är ansvariga för ekonomiskt stöd och boende om personen inte kan ordna det på egen hand. Enda gången det kan vara aktuellt att vi från kommunen beviljar ekonomisk ersättning (då enligt LMA och inte enligt SoL) är om det uppstår en akut situation fram till dess att personerna kan registrera sig på Migrationsverket.

Ja. Men husdjur som inte kontrollerats av tullpersonal måste till veterinär!

Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar, för att bedöma djurets rabiesstatus. Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken. Jordbruksverket står för besökskostnaden, det vill säga basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder.

Vi flaggar för Ukraina

På torsdag den 10 mars började vi flagga för Ukraina. Med anledning av kriget i Ukraina visar vi genom detta alla Sjuhärads kommuner gemensamt sympati och solidaritet med landets befolkning. Torsdagen valdes som första dag för den gemensamma flaggningen eftersom det var den dagen veckan innan som Ryssland påbörjade sin invasion av landet.

I Svenljunga fortsätter vi flagga på obestämd tid.

Hur arbetar Ale kommun med att stärka cybersäkerheten?

Som kommun har vi ett starkt skydd mot cyberattacker. Vi har en ökad säkerheten vilket ger mindre risk att vi påverkas negativt och att känslig information sprids vidare.

Vi bevakar misstänkt informationspåverkan och tar hand om de ärenden som kan skada Ale kommun och invånarna.

Vi har ett starkt skydd mot cyberattacker. Vi har de senaste veckorna ytterligare ökad säkerheten för våra system. Vi analyserar kontinuerligt risker och ser till att åtgärda och säkra upp ytterligare.

Uppdaterad: