Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Krisberedskap

Arbetet inom säkerhet och kris handlar om att värna om människors liv och hälsa. Vi arbetar med krisberedskap för att vara förberedda att hantera en samhällsstörning eller kris när den inträffar. Vi har ansvaret för att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar som de ska och att de kan klara av störningar och extraordninära händelser i samhället.

Säkerhet och kris

Orden säkerhet och kris kan betyda mycket, alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till stora händelser som drabbar en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt.

Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Det kan till exempel handla om en omfattande storm, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten.

Vi har ansvaret för att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar som de ska och att de kan klara av störningar och extraordninära händelser i samhället.

Om en katastrof eller större olycka inträffar i vår kommun informerar vi om det här på svenljunga.se.

Du som invånare har ett eget personligt ansvar för din egna och dina näras säkerhet. Samhällets resurser går till en början framför allt till att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Du bör vara förberedd för att kunna klara dig själv under en tid vid större samhällsstörningar och kriser.

Under varje mandatperiod gör vi en risk- och sårbarhetsanalys för att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka våra egna verksamheter.

Vår uppgift är att i god tid försöka förbereda oss på vad som skulle kunna hända. För att det ska fungera så smidigt som möjligt i skarpt läge har vi regelbundna krisövningar och utbildningar. Om en katastrof eller större olycka inträffar i vår kommun informerar vi om det här på vår webbplats.

Under en kris eller samhällstörning kan vi aktivera vår centrala krisorganisation, krisledningsstaben för att leda arbetet.

Räddningstjänst vid olyckor

Södra Älvsborgs Räddningstjänst ansvarar för att hantera och leda räddningsinsatserna i vår kommun.

Samhällets resurser används inledningsvis för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Är vi friska betyder det att vi måste vara väl förberedda på att klara oss själva ett tag. Personlig krisberedskap är att bygga upp en förmåga att kunna klara sig hemma under några dagar vid en samhällsstörning.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Bra saker att alltid ha hemma

Vatten och mat

 • Dunkar eller flaskor för vatten
 • Matkonserver (och eventuell konservöppnare)
 • Campingkök med bränsle, utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Varma kläder och filtar
 • Stearinljus, värmeljus
 • Tändstickor
 • Ficklampa

Information

 • Radio (som drivs av batteri, solceller eller vev)
 • Viktiga telefonnummer på papperslista

Övrigt

 • Husapotek
 • Hygienartiklar
 • Kontanter
 • Extra batterier

El- och vattenavbrott

Ett elavbrott påverkar både det vardagliga livet och samhället i stort. Vid ett längre elavbrott uppstår snabbt ett flertal problem i bostaden. Nedan får du tips och råd om vad du kan göra när det inträffar.

Läs mer om hur du förebereder dog för stromavbrott hos Energimyndigheten:

Värmebrist

Vid ett längre elavbrott, flytta in i ett mindre rum. Klä dig enligt "flerskiktsprincipen", det vill säga i lager på lager. Isolera kring fönster med filtar. Använd stearinljus som värmekälla och nödljus. Vädra då och då för att släppa in syre. Använd friluftsutrustningen: sovsäcken ger värme och liggunderlaget skyddar mot golvkyla.

Mat

Du bör ha ett matförråd hemma som räcker för ungefär en vecka. Maten behöver inte vara nyttig. Det viktigaste är att du tycker om den och att den mättar. I ett krisläge då du kanske måste använda campingköket, bör maten vara lätt att tillaga. Öppna inte kyl och frys i onödan. Oöppnad behåller de kylan i flera dagar, även utan ström.

Vattenbrist

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Redan efter ett par dagar utan vatten blir du utmattad och orkeslös. Vid längre vattenavbrott körs vattensäckar ut till olika ställen i kommunen. På Sveriges Radio Jönköping (P4) kan du höra var vattensäckarna finns. Se till att ha ordentligt med dunkar och hinkar i beredskap för att kunna hämta vatten. Rent vatten kan sparas många dagar i rena dunkar, utan att renas, om det förvaras mörkt och svalt. Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag. Till toalettspolning kan vilket vatten som helst användas.

Du som företagare kan förbereda dig genom att fundera på kritiska beroenden, alternativa planeringar, ta fram en krisledningsorganisation och skapa nätverk med dem som sannolikt blir viktiga att samverka med vid en kris. Om du som företagare har en verksamhet som är starkt elberoende har du ett eget ansvar att sörja för reservkraft.

De flesta av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete minimeras risken att drabbas för en olycka.

Din säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Sidan är skapad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den visar hur du kan göra för att undvika olyckor i hemmet, på fritiden, i organisationen och inom verksamheten.

Där finns också tips på vad du kan göra när olyckan eller krisen är framme.

Att ha rätt information kan vara av största vikt i samband med en kris. Vi har ansvaret för att du ska ha riktig information så snabbt som möjligt. Informationen vi sprider är alltid korrekt och verifierad, det betyder att du kan lita på den och bör följa alla rekommendationer som vi informerar om.

Vi försöker att sprida information i flera olika informationskanaler så att vi kan nå ut till så många som möjligt.

Webbplats och sociala medier

Vår webbplats www.svenljunga.se är alltid vår huvudkanal vid en samhällsstörning eller kris. Här samlar vi allt som du behöver veta. I de fall vi ännu inte vet saker till hundra procent talar vi om det och återkommer när vi vet mer. Krisinformation finns alltid länkad på startsidan så att du enkelt kan hitta den.

Vi uppdaterar i våra sociala media kanaler - facebook och instagram - så mycket vi hinner under krisen, men kan under en kris inte besvara frågor och kpommentarer via sociala medier i lika hög grad som vanligtvis. Om du undrar något är det därför bra om du ringer kontaktcenter på 0325-180 00.

Telefon

Information om vilket telefonnummer som gäller samt öppettider kommer att finnas under krisinformationen. Du når oss som vanligt på 0325-180 00.

Lyssna på radio

Sveriges Radio P4 har ett särskilt uppdrag att sända ut information i en krissutation, så se till att du har möjlighet att lyssna på radio om en samhällsstörning eller kris skulle uppstå.
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) bryter sändningarna om det är omedelbar fara för liv, egendom eller miljö.

Annan krisinformation

Nationellt samlas all viktig information vid en händelse på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp varandra

Hjälp oss att sprida informaionen till era grannar, vänner och familj. Det är svårt att hitta kanaler så att informationen når ut till precis alla. Vid samhällsstörning eller kris, ta reda på om de som finns i din närhet har fått information och om de behöver hjälp med något. Ta hand om varandra!

Informationspunkter i kommunen

Om internet eller el försvinner behöver vi byta från digital till analog kommunikation. Vi aktiverar då ett antal informationspunkter runt om i hela kommunen. På alla finns affischer (markerade med kommunens vapen som avsändare och för att du ska veta att det är rätt och äkta information). På en del platser kan det även finnas vår personal på plats som kan hjälpa dig med mer information och annat. Du känner igen våra informatörer på kläderna och du får gärna fråga efter tjänste ID.

Den egna bostaden den bästa trygghetspunkten

Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även om den skulle bli lite kallare än vad man är van vid. Vi arbetar under 2022 med att ta fram lokala trygghetspunkter i flera orter.

Informationspunkter

Ort

Plats

Hillared

Hillareds Bygdegård

Lockryd

Blomsterträdgården

Sexdrega

Larssons livs Sexdrega

Sexdrega

Sexdrega medborgarhus

Svenljunga

ICA Kvantum

Svenljunga

Moga Fritid

Svenljunga

Landbo idrottshall

Svenljunga

Biblioteket

Svenljunga

Teaterbiografen

Svenljunga

Naturbruksgymnasiet

Svenljunga

Aktivitetshuset Hammarlind

Svenljunga

Vård- och omsorgsboendet Klockaregården

Roasjö

Roasjö Bygdegård

Örsås

Örsåsgården

Holsljunga

Apelkvistens Livs

Holsljunga

Apelkvistens Wärdshus & Logi

Överlida

Överlida Långehall

Mjöbäck

ICA Nära Monicander

Mjöbäck

Mjöbäcks bygdegård

Östra Frölunda

Östra Frölunda bygdegård

Östra Frölunda

Östrabo

Mårdaklev

Mårdaklevs bygdegård

Håcksvik

Håcksviks bygdegård

Kalv

Handlarn i Kalv, Kyrkby

Det är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningari viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio, TV och via SMS samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Regeringen har slagit fast att radio och tevevision är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Vi kan också begära att ett varnings-sms skickas till moblier, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

VMA i varningssystem utomhus - Hesa Fredrik

Varningssystemet utomhus består av totalt cirka 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta städer i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla typer av faror.

 • Vi har inget varningssystem i vår kommun.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Behov av skyddsrum finns främst i städer som i kring kan vara utsatta för risk för angrepp från luften. På landsbygden finns inte detta behov på samma sätt.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. De finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

 • Vi har inga skyddsrum i vår kommun.

Du kan läsa mer om skyddsrum och få svar på vanliga frågor på MSB:s webbplats, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en allvarlig olyckshändelse, katastrof eller vid en kris kan vi aktivera kommunens krisstöd för att kunna ge stöd på det kännslomässiga planet.

Krisstödet ska vara en resurs för psykologisk och social första hjälp vid större olyckor eller allvarliga händelser. Vi arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet..

Vi kan aktiveras vid en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna för psykiskt och socialt omhändertagande måste organiseras, ledas och användas på ett samordnat sätt.

Krisstödsgruppens initiala åtgärder i den aktuella situationen kan handla om att:

 • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
 • hålla ihop familjer, ge stöd till barn och ungdomar och underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
 • ge stöd och information till närstående
 • verka i det aktuella skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över.

Samverkan är en viktig grund för samhällets krishanteringsförmåga. Länsstyrelsen i Västra Götaland har det samordnande ansvaret i händelse av en kris med påverkan på regional nivå.

Länsstyrelsen ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Under en kris ska de stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag och samordna insatserna.

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Krishanteringssystemets principer

Ansvarsprincipen tillsammans med närhetsprincipen och likhetsprincipen utgör tillsammans en viktig grund i det svenska krishanteringssystemet.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna på lokal nivå.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjlgt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: