Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 22 maj.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Tisdag 30 maj 2023 klockan 10.00 tas det första spadtaget för nya skolan i Högvad.
 • Ett intensivt arbete pågår med etableringen i Lockryd. Kommunen får fortsatt mer och tydligare information från FREYER Battery AS och Logistea. Det planerade samrådet pausas då kommunen får mer information och därmed kommer kunna anpassa planen utifrån slutkundens önskemål. Dock förväntas en förmodad fördyrning.
 • Kommunen arbetar vidare med avtalsfrågan med Logistea. I dagsläget finns inget avtal mellan Svenljunga kommun och Logistea.
 • Hälsovecka har genomförts i kommunen med en familjedag som avslutning.

Färdigställande av Bergsätervägen

Vi ser ett växande intresse av att köpa industrimark. I Svenljunga tätort finns det ett område kvar med planlagd industrimark till försäljning. Det är området vid Bergsätervägen.

Samhällsbyggnadsnämnden har begärt 1 600 000 kronor för färdigställande av Bergsätervägen. Det är en sträcka på 350 meter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska färdigställa vägen så att den blir tillgänglig att köpa.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja samhällsbyggnasnämndens begäran på 1 600 000 kronor för färdigställande av Bergsätervägen.

Redovisning av partistöd 2022

Vi har möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Det ekonomiska bidraget är till för att stärka de politiska partierna. Det är en viktig del i den kommunala demokratin. Vi betalar ut ett årligt partistöd till varje parti som har minst ett mandat i kommunfullmäktige.

Vi betalar ut ett grundbidrag på 21 161 kronor. Grundbidraget är fördelat på ett partistöd på 10 581 kronor och ett utbildningsbidrag på 10 581. Vi betalar också ut ett särskilt mandatstöd på 6560 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partierna lämnar varje år in en redovisning om hur de har använt sitt partistöd. Kommunfullmäktige tar beslut om vilka av de politiska partierna som uppnår kraven. Vi betalar sedan ut partistödet.

Kommunfullmäktige godkände alla redovisningar av partistöd för 2022.

Övriga ärenden

 • Motion från Marcus Bylander (C) om att ta fram en plan för bostadsbyggande
 • Enkel fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Klevs Gästgiveri och Stiftelsen Sociala Samfonden.
 • Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst.
 • Upphävande av gamla styrdokument.
 • Begäran om investeringsmedel för att uppdatera Vatten- och avloppsenhetens SCADA- system.
 • Valärenden.

Här kan du läsa protokollet i sin helhet.

.

Uppdaterad: