Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nu genomför vi LUPP enkäten på högstadiet

Under hösten får elever på Mogaskolan svara på ungdomsenkäten LUPP. LUPP står för Lokal Uppföljning av UngdomsPolitiken och är ett verktyg för oss att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i kommunen.

Flera personer sträcker sina händer upp, skog i bakgrunden.

Nu är det dags för oss att genomföra LUPP för första gången! Vi vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och genomför därför LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Svaren sammanställer vi till statistik och presenterar i en rapport som vi sedan använder som underlag i beslut som rör unga. Resultaten presenterar vi i sammanställd form. Det innebär att vi inte lämnar ut svar på ett sådant sätt att enskilda personer skulle kunna identifieras. Enkäten genomför vi i skolan för att nå så många ungdomar som möjligt men det är inte skolan som tar hand om svaren utan våra medarbetare som jobbar med ungdomar och folkhälsa.

Under veckorna 40-48 fyller eleverna i årskurs 7-9 på Mogaskolan i enkäten på lektionstid. Enkäten består av ungefär 70 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid.

Om du undrar över något som har med enkäten att göra eller om du vill veta mer om hur vi använder svaren är du välkommen att höra av dig.

Informationsfilm för unga som ska göra LUPP

Informationsfilm för tjänstepersoner

.

Uppdaterad: