Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 16 oktober.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Arbetet med detaljplanen i Lockryd går enligt plan. Tidplanen är att samråd sker i december och antagande av detaljplan planeras till sommaren 2024. Diskussioner fortgår med fastighetsbolaget Logistea om fortsatt samarbete.
  • Information om skolprojekt i söder. I veckan har första spadtaget för Kindaholmskolan i Östra Frölunda tagits.
  • Under kommande vecka påbörjas budgetberedningen. Trots tillskott som kommunen fått från regeringens budget för några veckor sedan är det en av de tuffaste budgetprocesserna som vi går in i. Det finns ökade behov från förvaltningarna kring drift men också investeringar, samtidigt som skatteintäkterna ökar i betydligt långsammare takt. Prioriteringar kommer behöva göras.

Återrapportering av fullmäktige beslut första halvåret 2023

Kommunfullmäktige godkände återrapportering av fullmäktigebeslut för första halvåret 2023.

Återrapporteringen av fullmäktiges beslut beskriver var i processen förvaltningarna är att verkställa ett beslut från kommunfullmäktige. Detta leder till en ökad transparens för förtroendevalda och för dig som kommuninvånare.

Beslut som tas i kommunfullmäktige består av olika karaktär. Vissa beslut är formella, andra ekonomiska, en del av verkställande art medan andra beslut föranleder nya uppdrag till förvaltningen. Besluten skiljer sig åt och det speglar också hur återrapporteringen ser ut.

Avveckling av verksamhet Holsljunga fritidshem

Kommunfullmäktige beslutade att avveckla den kommunala fritidshemsverksamheten i Holsljunga.

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2021 att det ska finnas förskola och fritidshemsverksamhet på samtliga orter där det finns skolverksamhet idag. 14 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala skolverksamheten i Holsljunga skola avvecklas från och med höstterminen 2022.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 31 oktober 2022 uppfyller kommunen beslutet för Holsljunga gällande att fritidshem ska finnas kvar på samtliga nuvarande orter där det finns skolverksamhet idag, om Ljunghaga Friskola startar fritidshem. Holsljunga friskola AB fått klartecken att starta skola och fritidshem.

Övriga ärenden

  • Svenljungaförslag om att Upplåta Hammarlind åt ungdomar på fredagar och lördagar remitteras till socialnämnden för beredning och beslut.
  • Motion från Lars Engström (MP) om ladd stolpar remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Svenljunga kommuns stiftelser (fonder)
    år 2022 – J M Johanssons Donationsfond där kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet.
  • Valärenden bestod av val av ny ledamot till barn- och utbildningsnämnden samt val av ersättare till kommunstyrelsen.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 858 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: