Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avbruten anbudstävling om jordbruksarrende i Mjöbäck

Vi avbryter anbudstävlingen för att utreda hur områdets höga naturvärden påverkar brukandet av jorden.

Vi har i samband med pågående utarrendering av Bosgården 1:46 uppmärksammats på att det finns höga naturvärden som berör aktuell fastighet.

Innan vi kan gå vidare med utarrenderingen behöver vi utreda eventuella villkor och restriktioner som kan bli aktuella i samband med att marken arrenderas ut.

Exempelvis kan känsliga naturvärden innebära inskränkningar i brukandet av jorden. Att det eventuellt kommer restriktioner gör det svårt att på förhand lämna ett bud.

Naturvärdena är främst kopplade till Högvadsån och Kvarnasjöå som ligger i anslutning till fastigheten.

Därför väljer vi att avbryta pågående anbudstävlingen fram till att eventuella villkor och restriktioner har utretts klart.

.

Uppdaterad: